Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Checklistor – arbetsmiljö

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö

Resurstyp: Länk

Beskrivning av resurs

Resursen innehåller checklistor som används för att undersöka arbetsmiljön, gärna vid skyddsronder. Utifrån vad som framkommer vid undersökningen kan mer detaljerade riskbedömningar behövas.