Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Säker i butik

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö, Säkerhet

Resurstyp: Länk

Beskrivning av resurs

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.