Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Tolka hur trender påverkar handeln

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna resonera kring hur handeln förändras.

Gå till Handeln i siffror och filtrera i det stora Diagramverktyget:
Markera så att endast ”detaljhandel” är markerat i valen ovanför diagrammet. Klicka på ”Omsättning” och markera ”Nettoomsättning”. Notera den uppåtgående trenden.
Klicka sedan på ”Företag och anställda” och markera ”Antal företag”. Notera den nedåtgående trenden.

Diskutera med eleverna, i helklass eller i mindre grupper: Vad kan vara anledningen till att dessa utvecklas olika?