Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Tolka Sverige i ett europeiskt perspektiv

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Jämför Sverige med Europa i en rad nyckeltal om handeln och ekonomi. För varje valt nyckeltal kommer en topplista upp där Sveriges placering är noterad.

Skapa resonemang kring varför Sverige hamnar i topp respektive längre ner i olika listor. (Se fliken Handeln i siffror för data och tidsserier med olika svenska nyckeltal.)
Ex. Befolkningstillväxt under senaste tio åren och antal företag per 1000 invånare.

Gå till internationella jämförelser, välj branch, filtrera nyckeltal som är av intresse.

Alla data finns att ladda ner sammanställt i en excelfil.

För mer info finns även en insiktstext om Sveriges handel i ett internationellt perspektiv att läsa under fliken Insikter & spaningar.