Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Undersök hur säsong kan påverka försäljningen

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna besvara frågan: när på året säljs det mest och minst böcker?

Be eleverna att gå in på Detaljhandelns försäljning , navigera till Diagramverktyget. Se till att ”Månad”, ”Omsättning” och ”Löpande priser” är valda i rullistorna över diagrammet. Markera ”Bok- och mediahandel” i menyn till höger för att se omsättningen för denna bransch över månaderna år 2018-2020. håll musen över topparna och dalarna för att se vilka månader de avser.

Diskutera i helklass eller i mindre diskussionsgrupper: finns det mönster i vilka månader som säljer mest/minst böcker? Vad kan detta bero på? Finns det andra branscher som har tydlig säsongsvariation?
Ex. Många böcker säljs i december på grund av julhandeln.

Det finns även en beskrivande text om hur tiden på året påverkar försäljningen på ett övergripande plan i rapporten för detaljhandelns försäljning Q4 och helåret 2021.