Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Gränslös handel – sju framgångsfaktorer för global e-handel (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Digitalisering

Område: Internationalisering

Kompetens:

Beskrivning av resurs

E-handelsexportens möjligheter