Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Handelns digitalisering (film)

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Affärsutveckling, Digitalisering

Område: Nulägesanalys, Affärsmodeller, Automatisering, Internationalisering, Kunderbjudande, Kundrelationer

Kompetens: