Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 21 – Varans väg

Nivå: Prao

Tema: Inköp

Område: Varutransport

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Varifrån kommer varorna som säljs i butiken? En inköpare kan påverka miljön genom att använda leverantörer som finns på nära håll och därmed korta ned transporter. Men det är andra faktorer som också styr varifrån varorna köps, exempelvis pris. I det här uppdraget kommer du att följa en varas väg från tillverkare till butiken.

Agera

  1. Ta reda på en vara som du kan följa från tillverkare till butik.

Reflektera

  1. Var är varan tillverkad?
  2. Hur har den blivit inköpt?
  3. Hur har varan transporterats till butiken?
  4. Hur kan butiken/företaget minska miljöpåverkan när det gäller transporter?

Lära

Dokumentera och presentera ditt arbete om ”Varans väg” på det sätt som du kommit överens med din lärare.