Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Säker mat i din butik

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Kvalitet och miljö

Område: Konsumentinformation, Kvalitets- och miljömärkning, Produkthantering

Kompetens: