Utbildning i handeln

Sök och hitta utbildningar inom handeln

i Läs mer

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens.
Du kan också filtrera din sökning på utbildningsform och ort.

Fäll ihop ^

Filtrera sökresultat:

SÖK VIA:

Sökresultat A-Ö

Du har sökt på yrke:

Inköpare

Nivå:

Alla skolor

Ort:

Alla orter

Business process control and supply chain management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av supply chain management. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Diplomerad Inköpare

Folkuniversitetet

Utbildningen ger praktisk förståelse kring att arbeta med inköp. Du lär dig affärsmässiga inköp, förhandling, inköpskalkyler och ekonomiska bedömningar.
Läs mer Övriga Stockholm

Grundläggande inköpsteknik

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grundläggande inköpsbegrepp, grundläggande metoder för inköp och leverantörsval samt om inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Handelshögskolans logistikprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Programmet som är inriktat mot logistik ger flera karriärvägar att välja bland: logistiker, logistikchef, inköpare och distributionschef i industri- och handelsföretag, logistik- och transportkoord...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Industriell ekonomi och logistik

Högskolan i Skövde

Programmets kärnområden är ekonomi, organisation, produktion och logistik. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare eller tra...
Läs mer Högskola och universitet Skövde

Industriell organisation och ekonomi, inriktning sustainable supply chain management

Jönköping University

Utbildningen ger kunskap inom inköp, produktion, distribution, logistik och marknad samt hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Jönköpings University Tekniska Högskolan

Utbildningen ger bred kunskap om hur en verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas samt djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster. Kunskaper i processled...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: sustainable supply chain management

Jönköpings univeristet

Utbildningen är för dig som vill jobba som ingenjör i en ledande befattning med en helhetssyn på hur områdena inköp, produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop. Studenterna kommer f...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Inköp

Luleå tekniska universitet

Kursens syfte är att ge tillräckligt goda kunskaper om inköpsfunktionen för att du skall förstå dess betydelse i ett företag och för att du på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Inköp och supply management

1joyeducation

Efter avslutad utbildning behärskar samtliga steg i inköpsprocessen och kan arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Luleå Malmö

Inköp och supply management

Nordic Business Institute, NBI

Efter avslutad utbildning behärskar du samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inkö...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Luleå Malmö Växjö

Inköpare med strategisk och operativ kompetens

SKY, Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige

Utbildningen ger kunskaper i att genomföra inköpsförhandlingar och leverantörsutvärderingar på svenska eller engelska, beräkna totalkostnaden över livstiden för en produkt, upphandlingsuppdrag enli...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Örebro

Inköpare och upphandlare

Affärshögskolan

Utbildningen ger kunskap för att arbeta som anbudsförhandlare, inköpsassistent, operativ inköpare, strategisk inköpare eller upphandlare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Inköpare/upphandlare

Affärshögskolan

Du får kunskap i att leda eller delta i olika former av inköpsarbete. Utbildningen innehåller lagstiftning kring upphandlingar och hur du bedriver förhandlingar och skriver avtal.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Internationell handel och marknadsföring

Högskolan Dalarna

Kursen behandlar faktorer som driver ett företag eller en organisation att etablera någon form av aktivitet – export, import, förädling – på utländska marknader.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Internationell inköpare

Stockholms internationella handelshögskola

Utbildningen ger dig kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter utbildningen kan du fungera som inköpsassistent, inköpare och produktchef.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell inköpare inom textil, mode och konfektion

Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell inköpare inom textil, mode och konfektion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper i prisförhandling, att avgöra kvantiteter samt i att förstå varans väg och välja rätt leverantör i rätt produktionsland. Dessutom ingår bland annat olika tekniker inom pr...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du studerar logistik i internationella företag såsom transport, sökande av andra leverantörer, tullfrågor, lo...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Internationell säljare inom textil, mode och konfektion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper i att medverka aktivt i produktutvecklingsprocessen, för att i nära samarbete med organisationen bättre kunna möta efterfrågan från branschen. Den ger också kunskap om hu...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Kvalificerad inköpare

Företagsekonomiska institutet

Du utvecklar din kompetens för arbete inom området inköp och upphandling med strategiska frågor kring supply chain management.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Kvalitets- och produktionsutvecklare

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper om faktorer som påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Logistik och ekonomi

Södertörns högskola

Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära om näthandel och om hur internet och digitalisering påverkar företagande. De programspecifika kurserna be...
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Logistik och varuhantering i butik

Högskolan i Skövde

Kursen vänder sig till dig som utbildar sig för att verka inom detaljhandeln i roller som butikschefer, ställföreträdande butikschefer eller avdelningsansvariga. Den ger grundläggande kunskaper om ...
Läs mer Högskola och universitet Alingsås

Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik

SKY Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som logistik- och verksamhetsutvecklare, logistikansvarig på små och stora företag, inköpare eller logistikledare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Örebro

Offentlig upphandlare

Stockholms Internationella Handelsskola

Efter utbildningen kan du ansvara över strategiska inköp, se till att lagar och regler följs korrekt vid upphandlingar och naturligtvis sitta vid förhandlingsbordet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare

Yrgo

Utbildningen ger bred kompetens att arbeta med bland annat upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandlingar av pris och leverantörsvillkor.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Offentlig upphandlare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningen ger kunskaper i upphandling och omfattar bland annat affärsrätt, inköpsekonomi, upphandlingsteknik, offentlig förvaltning och hållbarhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare/inköpare

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskap om alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa – från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärderi...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping

Purchasing management, fashion

Studin – Study International, VIA University College

Du lär dig att arbeta internationellt med inköp, produkt- och leverantörsutveckling, förhandlingar och inköp inom bland annat mode.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Århus

Strategisk inköpare

Grit Academy

Utbildningen ger kunskap i och verktyg för att bli professionell inköpare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Strategisk inköpare

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse, får kunskap om anskaffningsprocessen samt hur inköp påverkar produktionsekonomin.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping

Strategisk inköpare/upphandlare

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse, får kunskap om anskaffningsprocessen samt hur inköp påverkar produktionsekonomin.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping Stockholm

Strategiskt inköp och upphandling

One Academy

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Projektledning, affärsengelska, förhandling, hå...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Supply chain management

Luleå tekniska universitet

Kursen handlar om planering och ledning av alla aktiviteter och processer inom inköp, produktion och logistik, från leverantör till slutkund.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Supply chain management – affärsdriven logistik

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen behandlar samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logistik.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Textilekonomutbildning

Högskolan i Borås

Utbildningen ger kunskaper om textil produktion. Den leder till uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeför...
Läs mer Högskola och universitet Borås