Utbildning i handeln

Sök och hitta utbildningar inom handeln

i Läs mer

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens.
Du kan också filtrera din sökning på utbildningsform och ort.

Fäll ihop ^

Filtrera sökresultat:

SÖK VIA:

Sökresultat A-Ö

Du har sökt på yrke:

Logistiker

Nivå:

Alla skolor

Ort:

Alla orter

Affärslogistik

Östsvenska Yrkeshögskolan

Du lär dig om logistik – läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Många av lärarna kommer från arbetslivet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Affärsutvecklare digital handel logistik

KYH Stockholm

Utbildningen ger kunskaper i utveckling av e-handel mot logistik och av företagets digitala infrastruktur.
Läs mer Yrkeshögskola (YH)

Business process control and supply chain management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning. Det innehåller två inriktningar: Fronten inom ...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Business process control and supply chain management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Programmet är en kombination av en civilekonomutbildning med fördjupade kurser inriktade mot handel- och logistik. Utbildningen är initierad av Svensk Handel och har utvecklats i samarbete med bran...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Digitalisering och styrning

Göteborgs universitet Handelshögskolan

Kursen ger kunskap om hur digitalisering och informationssystem påverkar en organisations inre och yttre effektivitet, med inriktning mot tillämpningsområdena logistik och ekonomistyrning.
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Distributionslogistik

Högskolan i Gävle

Kursen omfattar distributionslogistikens roll i företaget och i samhället. Du lär dig om olika typer av system och medel för distribution av varor samt administration, juridik, transportupphandling...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Distributionslogistik

Högskolan i Gävle

Kursen omfattar distributionslogistikens roll i företaget och i samhället. Du lär dig om olika typer av system och medel för distribution av varor samt administration, juridik, transportupphandling...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Distributionsstyrning och ledarskap

Yrgo

Utbildningen ger kompetens i att arbeta som terminalansvarig, lageransvarig, e-handelslogistiker eller arbetsledare inom distribution, terminal och lager. Den ger praktiska och teoretiska kunskaper...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

E-commerce logistiker

IHM Business School Stockholm

Utbildningen ger kunskaper om logistiska flöden som uppstår i en e-handelskanaler, digitala såväl som fysiska.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

E-handelslogistiker

Nässjöakademin

Utbildningen ger kunskaper och kompetens i kommunikation, logistik och infrastruktur. Du kommer kunna samla in, analysera, rapportera och agera på digital data för att öka företagets trafik på webb...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Nässjö

E-logistik

Högskolan i Skövde

Du lär dig förstå ett företags logistikprocesser. Du går ut på ett företag och studerar, mäter och analysera vad som händer där.
Läs mer Högskola och universitet Skövde

E-logistik och e-business

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Distanskurs på kvartsfart för dig som vill ha en introduktion till ämnesområdet logistik. Efter kursen har du fått en helhetssyn på logistik och elektroniska affärer.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

E-logistik och e-business

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen ger kunskap i e-logistik (IT-driven logistik) och e-business (elektroniska affärer), strukturer, processer och system för att öka kundnyttan. Efter kursen har du fått en helhetssyn på logist...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Fördjupningskurs 1, logistik

Linnéuniversitetet

Kursen är inriktad på kundnyttan och effektiviteten inom logistik. Den ger fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp/mat...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Företagsekonomi, Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du lär mer om transport, tullfrågor, lokala lagar och regler, globala lagringsmöjligheter och import/exportmö...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Företagsekonomi, logistikstyrning och affärslogistik

Örebro universitet

Målen med kursen är att ge grundläggande förståelse av logistik i supply chain. Du lär dig om vilken inverkan leveransstörningar, lagerplanering, placering av lager, ruttplanering och transportsätt...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Green logistic management

Distans På plats

Teknikhögskolan

Efter avslutad utbildning kan du planera och styra logistikflöden med hänsyn till miljö och hållbarhet. Du lär dig också managementteori och utvecklar din ledarskapsförmåga.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Örebro

Grundläggande logistik

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik, metoder för lagerstyrning, prognostisering, kostnadskalkyler och analys av kapitalbindning.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Handelshögskolans logistikprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Programmet som är inriktat mot logistik ger flera karriärvägar att välja bland: logistiker, logistikchef, inköpare och distributionschef i industri- och handelsföretag, logistik- och transportkoord...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Industriell ekonomi – industrial management and logistics

Högskolan i Gävle

Utbildningen är i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Du studerar logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. Du lär dig att utveckla processer utifrån ett kundfokuserat synsätt.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Industriell ekonomi – logistik och supply chain management

Högskolan Dalarna

Kursen ger en helhetssyn på ett företags försörjningskedja samt produktionsprocessens informationsflöde.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Industriell ekonomi – logistikingenjör

Högskolan i Borås

Utbildningen passar dig som vill arbeta med ekonomi och förstå teknik eller vice versa. Den omfattar kurser inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt miljökunskap, logistik, indu...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Industriell ekonomi och logistik

Högskolan i Skövde

Programmets kärnområden är ekonomi, organisation, produktion och logistik. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare eller tra...
Läs mer Högskola och universitet Skövde

Industriell organisation och ekonomi, inriktning sustainable supply chain management

Jönköping University

Utbildningen ger kunskap inom inköp, produktion, distribution, logistik och marknad samt hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Jönköpings University Tekniska Högskolan

Utbildningen ger bred kunskap om hur en verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas samt djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster. Kunskaper i processled...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: sustainable supply chain management

Jönköpings univeristet

Utbildningen är för dig som vill jobba som ingenjör i en ledande befattning med en helhetssyn på hur områdena inköp, produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop. Studenterna kommer f...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

International logistics and supply chain management

Jönköping International Business School (JIBS)

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter om ledning och styrning av internationella och globala försörjningskedjor och logistik.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Affärsinriktad speditör – inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

Yrgo

Utbildningen ger dig kompetens inom internationell spedition och logistik, affärsutveckling, transportekonomi, internationell handel, affärskommunikation, miljölogistik och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell affärsinriktad speditör

Yrgo

Utbildningen ger dig kompetens inom internationell spedition och logistik, affärsutveckling, transportekonomi, internationell handel, affärskommunikation, miljölogistik och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell affärslogistiker – green management

Hermods

Utbildningen ger dig kunskap om tullfrågor, betalning, finansiering och riskhantering, varuflödets uppbyggnad och logistikens miljöpåverkan.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Internationell handelslogistiker

Distans På plats

Folkuniversitetet Umeå

Utbildningen ger kunskap i ämnen som projektledning, affärsekonomi, logistik, export och import.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Internationell handelslogistiker – green management

Hermods

Utbildningen ger dig kunskap om tullfrågor, betalning, finansiering och riskhantering, varuflödets uppbyggnad och logistikens miljöpåverkan.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du studerar logistik i internationella företag såsom transport, sökande av andra leverantörer, tullfrågor, lo...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Internationell logistik

Chalmers Tekniska Högskola

Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Du läser också kurser i projektledning, statistik och arbetsorganisation. Utbildningen ger grund för en karriär inom ...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Internationell logistiker/speditör inriktning digitalisering

Hermods Yrkeshögskola

Utbildningen ger dig kompetens inom hållbar transport, affärsekonomi, betalningssystem, digital teknik inom logistik, internationell handel och inköp.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Helsingborg

Internationell spedition med inriktning miljölogistik

Yrgo

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition, logistik, transportekonomi, transporträtt, miljölogistik och miljöberäkningar och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell speditör

Sigtuna kommun, Centrum för vuxenutveckling

Utbildningen ger dig kunskap för att arbeta som speditör, om logistikkedjor kundanpassade lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell transportlogistik

Östsvenska Yrkeshögskolan

Du lär dig att arbeta med transportledning, att planera och organisera transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Internationell transportlogistiker

Hermods

Utbildningen ger kunskap i transportjuridik, transportledning, supply chain management och internationell handel för att nämna ett antal fokuspunkter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

IT-design: Affärssystem och ekonomi

Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Utbildningen förbereder dig för arbetsuppgifter inom allt från anpassning och upphandling av affärssystem till avancerad programvaruutveckling. Inriktningen affärssystem och ekonomi innehåller en k...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Logistics service management

Lunds universitet

Programmet ger bred kunskap om organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap i organisationer där tjänster och service är viktiga. Programmet ges i samverkan med Lunds tekniska högskola (LTH).
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Logistik 1

Distans På plats

Högskolan Väst

Kursen ger en grundläggande orientering om logistik och faktorer som driver fram utvecklingen inom området; storskalig produktion och globalisering, ökande produktkomplexitet och kundanpassning, ök...
Läs mer Flexibel studieort / Distans

Logistik 2

Luleå tekniska universitet

Kursen syftar till att ge kunskaper inom logistik, processtyrning och styrning av värdekedjor.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Logistik, fördjupning

Linnéuniversitetet

Kursen inriktas på att öka kundnyttan och effektivitet genom att ge fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp och materi...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Logistik – försörjningskedjor och hållbarhet

Högskolan i Skövde

Kursen ger grundläggande kunskaper om logistik och dess roll i företags verksamhet samt dess betydelse för att k...
Läs mer Högskola och universitet Skövde

Logistik, grundkurs

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Du lär dig grundläggande logistikbegrepp, att tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser och om logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Logistik i försörjningskedjor

Linnéuniversitetet

A series of problematizing lectures are arranged on four contemporary themes. Short papers are prepared in groups and discussed in seminars. A conceptual paper, based on some concepts related to th...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Logistik och ekonomi

Södertörns högskola

Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära om näthandel och om hur internet och digitalisering påverkar företagande. De programspecifika kurserna be...
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Logistik och hållbarhet

Högskolan i Skövde

Kursen ger grundläggande kunskaper om logistik och dess roll i företags verksamhet samt dess betydelse för att kunna uppnå hållbara försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet

Logistik och innovationsledning

Högskolan i Gävle

Programmet ger fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och om hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också i...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Logistik och styrning av försörjningskedjor

Lunds universitet

Programmet ger kunskap inom global logistik och supply chain management. Teoretisk kunskap varvas med praktik. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar design, planering och hantering av försör...
Läs mer Högskola och universitet Lund

Logistik och transportledning

Yrgo

Utbildningen ger yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Logistiker

NBI/1Joyeducation

Utbildningen ger logistikkunskaper på operativ nivå. Du lär dig att skapa effektiva logistiklösningar, att se de olika flöden som finns i ett företag, såväl gods- och materialflöden som information...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Luleå

Logistiker

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig att analysera, planera, styra och utveckla företagets produktionslogistik så att material, maskiner och människor används så effektivt som möjligt.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping

Logistiker

Södertälje kommun

Du får kunskap i vad som krävs för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Södertälje

Logistiker

Campus Varberg

Utbildningen ger kunskap i att planera logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljö som ekonomiska förutsättningar. Godshantering, lagerstyrning, digitala verktyg för logistikpla...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Varberg

Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik

SKY Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som logistik- och verksamhetsutvecklare, logistikansvarig på små och stora företag, inköpare eller logistikledare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Örebro

Logistiker – inriktning koordinator

Södertälje Kommun

Du får kunskap i vad som krävs för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Södertälje

Master of science in logistics and transport management

Göteborgs universitet

Programmet ger kunskap i logistik, både nationellt och globalt. Du får kunskap om relationer, flöden, kedjor, processer och system som förekommer internationellt.
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Produkt- och processutveckling – produktion och logistik

Mälardalens högskola

Programmet ger kunskap i moderna produktions- och logistiksystem. Du lär dig analysera, utvärdera och optimera lösningar för att utveckla systemen. Du får en avancerad bas i planering och optimerin...
Läs mer Högskola och universitet Eskilstuna

Projektledare inom lagerlogistik

Yrkeshögskolan i Jönköping

Du lär dig att automatisera lagerverksamheter och anpassa dem efter e-handelns logistikflöde. I utbildningen ingår också att kartlägga flödesprocesser, godshantering, lagerstyrning samt kvalitetssy...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Jönköping

Simulering av logistiksystem

Högskolan i Gävle

Du lär dig använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem och att tillämpa en simulering.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Simulering av logistiksystem

Högskolan i Gävle

Du lär dig använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem och att tillämpa en simulering.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Speditör/logistiker med miljöprofil

Stockholms Internationella Handelsskola

Du lär dig förmågan att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningar. Utbildningen kombinerar teori med praktik., du läser bland annat spedition, transportlagar, projektledning och t...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Strategier och principer för effektiv logistik

Högskolan i Gävle

Kursen ökar kursdeltagarnas kunskap om och förståelse för strategier och principer för effektiv logistik, både i teori och i praktik. Kursen är baserad på den senaste utvecklingen inom logistikfors...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Supply chain management

Distans På plats

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Örebro

Supply chain management

Luleå tekniska universitet

Kursen handlar om planering och ledning av alla aktiviteter och processer inom inköp, produktion och logistik, från leverantör till slutkund.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Supply chain management – affärsdriven logistik

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen behandlar samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logistik.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Transport management

Malmö högskola

Utbildningen ger kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, trafikplanering, Supply Chain Management och ledarskap.
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Transportledare grön logistik

Distans På plats

Teknikhögskolan

Du lär dig att självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Utbildningen ger kunskap bland annat i att tolka juridiska dokument inom transportområdet och i...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Uddevalla

Transportledare – grön logistik

Teknikhögskolan

Du lär dig att självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Utbildningen ger kunskap bland annat i att tolka juridiska dokument inom transportområdet och i...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Uddevalla

Värdeskapande logistik

Yrkeshögskolan Jönköping

Utbildningen ger kunskaper i hur man effektiviserar varuflöden samt regler, lagar och avtal som styr internationella transporter, export och import.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Falköping Jönköping Ljungby