Hem / Utbildningar / Tillämpad service management för yrkesverksamma

Tillämpad service management för yrkesverksamma

Kursen har fokus på hur företag och andra organisationer kan skapa värde för sina kunder, ägare och medarbetare och hur detta värde kan definieras, analyseras och utvecklas i samspel mellan olika aktörer och hur teknologi och andra resurser integreras och används.


Omfattning

5 högskolepoäng


Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se