englands flagga
list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Dataanalytiker

SSYK

En dataanalytikers huvudsakliga uppgift är att samla in och strukturera data samt utifrån den dra slutsatser och identifiera relevanta mätpunkter.

Vidare sammanställer dataanalytikern informationen, gör kvalitetssäkringar som mynnar ut i analysrapporter och presenterar underlag för att verksamheten ska kunna dra nytta av den och använda den på rätt sätt tex analys av besökarens beteende på webbplatsen. I vissa fall förväntas en dataanalytiker att bygga data- och analysmodeller, beställa tjänster och funktioner från externa parter samt att delta i det operativa arbetet kring integrationslösningar. Att hämta ut data från filer, webbservice, databaser samt övriga kanaler och att föra samman dessa data för en vidare analys ingår i en dataanalytikers uppgift men även att ta fram digitala och interaktiva rapporter samt administrera online-plattform kan ingå. En dataanalytiker supporterar företaget i diverse frågeställningar kring informationen av data för tex marknad, digitala beteenden och trender. Vidare förväntas en dataanalytiker ha kunskap i diverse program och system där data samlas och där datainformation kan utvärderas.

Läs mer

Fäll ihop

Media

Intervjuer

 • Magnus är ansvarig för Customer & Marketing Intelligence på Ellos Group som är ett renodlat e-handelsföretag.
  – Mitt yrke inom dataanalys handlar om att beskriva företagets kunder och hitta sambanden mellan dem. Vi analyserar också vad det är som gör att man handlar av oss och allt detta är oerhört spännande, säger han.

  Magnus har en bakgrund som dataanalytiker och jobbar idag inom Ellos Groups marknadsavdelning. Området handlar i grunden om att förse hela företaget med underlag och insikt för beslut men när aktiviteterna automatiseras i modeller får det allt större direktpåverkan på kunderna.
  – Precis som många andra e-handelsaktörer tittar vi på vad kunder köpte av oss första gången och vad de köper när de återkommer, hur mycket de handlar för och om produkterna har något samband med varandra. Vi tittar även på vilka marknadskanaler kunderna triggas av när vi kommunicerar med dem, säger han.

  Förutser kundbeteenden och försäljning
  För att få ännu mer kunskap om kunderna kan man berika data om deras köpbeteende med onlinedata som visar deras rörelser och förehavanden på nätet. Med hjälp av datamodeller analyserar Magnus och hans team utvalda kunddata och kan på så sätt förutse framtida händelser.
  – Att kunna förstå och förutse hur marknaden reagerar och agerar i olika perioder är en viktig del i yrkesrollen, säger han.

  Utöver det jobbar de kontinuerligt med tester som skapas och följs noga. Genom det lär de sig att göra ännu bättre datamodeller och prognoser om kommande aktiviteter. Idag pratar man mycket om AI och machine learning.
  – I den populärvetenskapliga beskrivningen handlar det om att man kopplar på ett flöde av data in i olika ”black-boxar”. Sedan kan man lugnt vänta medan något förfinat skapas som gör att kunderna konverterar bättre. Det där är såklart en sanning med modifikation för samtidigt som datorerna lär sig mer själva behöver du som dataanalytiker ännu mer kunskap om vilken data som kan användas och hur modellerna arbetar med att tolka och använda den.

  Ett framtidssäkrat jobb
  Magnus är i grunden civilekonom från Borås högskola med inriktning mot direktmarknadsföring, det närmaste man kunde komma e-handelsstudier vid sekelskiftet.
  – I vår yrkesroll handlar det mycket om att ha en analytisk förmåga och ett kritiskt tänkande. Man måste problematisera verkligheten hela tiden för det är då man hittar saker som man kan utveckla och göra bättre. Förstår man databaser i kombination med marknadsföring och statistik så sitter man på en säkrad framtid både som konsult och anställd inom e-handeln. Och det mesta är ju e-handel idag i någon form så här är man framtidssäkrad på alla sätt – i ett jättespännande yrke dessutom.

Utbildningsvägar

 • Det finns flera utbildningsvägar som lämpar sig för någon som vill bli dataanalytiker. Gymnasieskolans ekonomiprogram, lägger en bra grund för de yrkeshögskolor och andra eftergymnasiala utbildningar som utbildar dataanalytiker.

  Hitta utbildning via karriarihandeln.se:
  Visa utbildningar

Kompetensprofil

Förutom mycket goda kunskaper kring olika tekniker för att koppla ihop data bör en dataanalytiker dessutom vara teknisk kunnig, utvecklingsorienterad, kommunikativ med en god pedagogisk förmåga samt vara analytisk.
 • En dataanalytiker bör ha en god teknisk kompetens då en stor del av arbetet sker i olika system- och programvaror. Ofta efterfrågas kunskaper inom BI, ERP, WMS och TA-system samt även webbaserade analysverktyg som t.ex. Google Analytics. Vidare förväntas en dataanalytiker behärska olika tekniker och format för att hämta ut samt koppla ihop data, såsom SQL, webservices, API-anrop eller XML/text. Ytterligare system- och programkunskaper kan efterfrågas.

 • Utvecklingskompetens innebär att du vågar pröva nya tankar och handlingssätt för att bidra till verksamhetens utveckling. Du är duktig på att upptäcka utvecklingspotential, pröva nya idéer och sätta igång och driva förändringsarbete. Du tar också ansvar för att kontinuerligt utveckla din egen kompetens.

 • Kommunikationskompetens handlar om att förmedla information och budskap så att andra förstår. Du kan anpassa sitt sätt utifrån ett kommunicera till olika mottagare, situationer och syfte. Anpassningen kan handla om vilka ord du väljer, vilket språk du kommunicerar på, vad du väljer att förmedla och hur du använder ditt kroppsspråk. Du kan också uttrycka dig på ett sätt som engagerar och du kan också argumentera för din ståndpunkt. Kommunikationskompetens kan också handla om att välja lämpliga medier och kanaler att kommunicera via.

 • Analyskompetens handlar om att kunna ta in och bearbeta olika typer av data för att kunna dra slutsatser om verksamhetens styrkor och utmaningar. Du kan följa upp resultat historiskt för att kunna göra strategiska vägval framåt. Du kan dra slutsatser och välja väger som leder till bästa resultat för verksamheten.