englands flagga
list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

HR-specialist

SSYK

 • 2423

HR står för ”Human Resources” och HR-specialist är en av många titlar som används för någon som arbetar med personalfrågor. En HR-specialist är antingen anställd av ett företag eller anlitad som konsult.

En HR specialist huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge råd i personalfrågor och stötta ledning men även medarbetare i ett företag eller i en organisation. Arbetet sker ofta inom områden som rekrytering, kompetens- och ledarutveckling samt Employer branding för att stärka arbetsgivarvarumärket med målsättning att attrahera och behålla personal. En HR specialist arbetar med likabehandling, arbetsmiljö-, sjuk och hälsofrågor samt ger råd inom det arbetsrättsliga området och representerar arbetsgivaren vid förhandling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är rekrytering, utveckling av HR processer och administration, lönebildning, samverkan med arbetstagarorganisationer och kompetensutveckling. Att specialisera sig och ha en djupare kompetens inom vissa av dessa områden är vanligt på HR avdelningar i större organisationer. Arbetet som HR specialist kan vara både operativt och strategiskt samt sker till stor del i samarbete med andra delar av företag eller organisation.
Idag sker en stor del av HR arbetet i HR- och affärssystem vilket innebär att digital kompetens efterfrågas.

Läs mer

Fäll ihop

Media

Intervjuer

 • Jenny är HR-manager på det snabbväxande e-handelsföretaget Skincity.
  – Med den nya tekniken kan vi till exempel följa kunden på ett helt annat sätt och tack vare det kan vi kan ta servicenivån ett steg längre, säger hon.

  Som HR-chef har Jenny ett övergripande mål att få medarbetarna att trivas på jobbet, känna sig motiverade och säkerställa att de har förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.
  – I praktiken är det massa saker som spelar in till detta mål, både på strategisk och operativ nivå, säger Jenny. Det handlar till exempel om att se till att vi har den kompetens vi behöver vid varje tillfälle genom nyrekrytering men också genom att lägga planer för hur vi ska jobba med kompetensutveckling på sikt och hitta interna karriärvägar för befintlig personal. Det handlar också om att vara med och stötta cheferna i deras ledarskap och se till att alla på företaget har en bra arbetsmiljö.

  Utgår från företagets värderingar
  Allt hon, ledning och övrig personal gör och beslutar om har sin utgångspunkt i service, kvalitet och kunskap som är grunden till företagets värderingar. I hennes roll genomsyrar det allt från rekrytering, introduktion och utvecklingssamtal till belöningssystem.
  – Jag vet inget företag med så många medarbetare som brinner så mycket för god service men också går igång så på dålig service, skämtar hon. Gemensamma värderingar gör att det blir lättare att fatta egna beslut för varje medarbetare. De som är värderingsbärare bidrar dessutom till ett jättestort engagemang, vi hade aldrig kunnat växa så mycket och med så nöjda kunder utan dem. Därför är det en otroligt viktig del för HR att vara med och skapa och bibehålla ett värderingsstyrt företag, menar hon.

  Medarbetaren i fokus
  För att gilla det här jobbet behöver man vara genuint intresserad av människor och deras utveckling tycker Jenny. Det händer oförutsedda saker hela tiden, därför är det viktigt att kunna vara flexibel i sin planering och tillgänglig för organisationen och kollegorna. Hon är ute mycket i verksamheten för att förstå medarbetarnas vardag och på så sätt kunna förutse vad de behöver för att lyckas i sina roller.
  – Just nu sitter jag till exempel i möten med arbetsledarna på logistiken och planerar för hur personalen ska kunna må bra, prestera och bemannas under perioder när det är högt tryck. Jag är också med och diskuterar budgetfrågor i ledningsgruppen baserat på personalens behov att kunna nå de mål som företaget sätter. Jag jobbar mycket som stöd för cheferna men finns också till för varje medarbetare.

  Ständigt nytänkande i e-handeln
  Jenny har jobbat inom handeln sedan hon var 15 år. Hon älskar service och att jobba med människor. Därför började hon plugga på Personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet. I början jobbade hon kvar i butik men så snart studierna gett lite resultat gick hon vidare till en administrativ HR-tjänst inom handeln. Jenny har även jobbat en period inom HR i bemanningsbranschen som liksom e-handeln är en snabbrörlig bransch.
  – Jag tycker om att jobba där det händer mycket i form av förändringar och nytänkande så när jobbet på Skincity dök upp med både handel och digitalt fokus var det rena drömtjänsten, säger hon.

  Jenny ser att det händer otroligt mycket inom e-handeln och det går väldigt snabbt. Därför ser hon med spänning fram emot hur verksamheten och hennes roll kommer utvecklas de närmaste åren. Förutom att hon behöver vara ännu mer agil i sitt arbetssätt och följa den tekniska utvecklingen i ett e-handelsföretag får hon jobba med rekrytering och kompetensutveckling på ett lite annorlunda sätt.
  – De utbildningar som finns inom e-commerce blir ganska snabbt inaktuella. Man kan inte anställa någon som har tio års erfarenhet för det finns ingen som har det. När vi rekryterar personal får vi istället lägga mer vikt vid att de delar våra värderingar och är vetgiriga och nyfikna, för att sedan se till att vi ger den kompetensen de behöver i takt med att företaget växer och utvecklas.

 • Det krävs en förmåga att ha många bollar i luften och att inte borra ner sig för djupt när man jobbar med rekrytering på Stadium. Det vet Johanna Bradley som jobbar som Attraction & People Development Manager, en roll som innebär att både se till att företagets anställda mår bra och utvecklas, som att attrahera nya medarbetare.

  För att vara en attraktiv arbetsgivare och med det locka till sig personer med rätt attityd behöver man ha ett attraktivt erbjudande. Det är det erbjudandet som upptar Johannas dagar. Dels att utveckla och ta fram verktyg till cheferna så att de har rätt förutsättningar när de ska leda och stimulera sina team till rätt utveckling. Att få den befintliga personalen att trivas helt enkelt. Dels att hitta rätt kanaler för att nå ut till rätt profiler när en rekrytering ska göras externt.

  För den befintliga personalen handlar det om att säkerställa att det finns utrymme för utveckling, vilket många medarbetare anser är en förutsättning för att trivas på jobbet. Det görs på olika sätt och inom olika områden med medarbetarundersökningar, utbildningsportaler, personalförmåner och ledarskapsutveckling, som alla är en del av Johannas vardag.

  Det är även hennes ansvar att se till att Stadium har en bra rekryteringsprocess så att rätt kandidater hittar till rätt roller. Det innebär att man annonserar både internt och externt. Internt för att ge de anställda chansen att utvecklas inom företaget och externt för att hitta nya stjärnor som vill utvecklas tillsammans med dem.

  – Vissa roller kräver erfarenhet eller specialistkompetens. Genom rekrytering internt ger vi medarbetare möjlighet till utveckling och vi behåller talanger inom företaget. Till vissa roller behöver vi rekrytera externt och då får vi nya erfarenheter och kunskap in i företaget. Nya idéer skapar innovation och nytänkande vilket är viktigt för Stadium framgång, säger Johanna.

  Högt och lågt
  Hon beskriver sitt arbete som varierande där dagarna ser väldigt olika ut. Det är högt och lågt när man jobbar med HR och rollen innebär både strategiskt och administrativt arbete.
  – Igår arbetade jag med ett team som utvecklar en träningsapp för våra medarbetare och imorgon sätter vi en plan för hur vi ska utveckla våra ledare under de kommande fem åren, säger hon.

  Ett aktivt liv för alla
  Stadium har sin värdegrund i “ett aktivt liv för alla”, som är närvarande i allt de gör. Inte minst i rekryteringsprocessen.
  – Stadiums fem värdeord är passion, energi, laganda, enkelhet och innovation. Man måste inte ha ett jätteaktivt idrottsliv bara för att man jobbar på Stadium, men vi vill att man delar vår vision om ett aktivt liv för alla. Vi vill att våra medarbetare ska passionerade, för vi tror att om man brinner för något så gör man också sitt bästa.

  Med psykologi i grunden
  Sin utbildning har Johanna från psykologistudier i Luleå med inriktning på arbetsvetenskap och personaladministration. Under studietiden blev hon intresserad för hur människan fungerar och hur man kan se mönster i människors beteende. Båda är viktiga perspektiv att ha med sig när man jobbar med HR-frågor i en organisation. Hur olika människor reagerar på olika saker blir viktigt för ledare att hantera för att hitta ett effektivt sätt att samarbeta.

  Efter studierna arbetade Johanna mestadels med rekrytering tills hon för fyra år sedan började på Stadium och fick utökade ansvarsområden.

  – Jag startade i en roll där jag stöttade cheferna i det dagliga arbetet. För tre år sedan gick jag sedan vidare och blev en av HR-specialisterna på avdelningen People and Sustainability. Vårt främsta mål är att, med affären i fokus, hjälpa cheferna att nå dit de vill med sina medarbetare. Vi behöver hålla koll på vad som händer i verksamheten för att utveckla en strategi, och allt vi gör utgår från formulerade behov.

  Affärsmässighet, prestigelöshet och laganda
  För att lyckas och vara bra på arbetet i Johannas roll beskriver hon att affärsmässighet är viktigt. Hon finns där för att hjälpa cheferna och medarbetarna att skapa en bra affär. Dessutom är prestigelöshet och laganda centrala egenskaper. Stadium är en relativt liten HR-organisation och de jobbar både högt och lågt. Då vinner man på att kunna jobba tillsammans som ett lag.

  Avslutningsvis säger Johanna:
  När man jobbar med många olika saker, som man gör i det här yrket, är det en bra egenskap att inte borra ner för mycket i en fråga åt gången. Att kunna se bredare och jonglera flera bollar samtidigt är nödvändigt. Det gäller att inte fastna utan hitta en lösning för att komma vidare.

Utbildningsvägar

 • Rollerna inom HR kräver i regel högskoleutbildning. Det finns en rad olika Personalvetarprogram som utbildar direkt för rollen, men det är också vanligt att de som arbetar i yrket har läst företagsekonomi, sociologi och arbetsrätt på andra program eller som enstaka kurser.

Kompetensprofil

Förutom kunskap om och kompetens inom HR området ska en HR specialist ha samarbets-, organiserings-, och kommunikationskompetens. Vidare ska en HR specialist vara utvecklingsorienterad och ha digital kompetens samt vara duktig på att bygga relationer.
 • Samarbetskompetens handlar om att kunna samarbeta med andra för att lösa en uppgift eller hjälpa en kund på bästa sätt. Du kan samarbeta med andra som tänker eller fungerar annorlunda än du gör. Samarbetskompetens kan både handla om samarbetet inom verksamheten men också med externa kunder och leverantörer.

 • Organiseringskompetens handlar om att utifrån givna krav på resultat, kunna planera och strukturera arbetet. Du kan planera och arbeta på ett systematiskt sätt och förmår skapa struktur, både för dig och andra. Du bidrar till ordning och reda, är duktig på att följa och utforma rutiner och instruktioner samt är uppmärksam på detaljer som bidrar till hög kvalitet och säkerhet. Organiseringskompetens innebär också att förmå arbeta disciplinerat och uthålligt över tid.

 • Kommunikationskompetens handlar om att förmedla information och budskap så att andra förstår. Du kan anpassa sitt sätt utifrån ett kommunicera till olika mottagare, situationer och syfte. Anpassningen kan handla om vilka ord du väljer, vilket språk du kommunicerar på, vad du väljer att förmedla och hur du använder ditt kroppsspråk. Du kan också uttrycka dig på ett sätt som engagerar och du kan också argumentera för din ståndpunkt. Kommunikationskompetens kan också handla om att välja lämpliga medier och kanaler att kommunicera via.

 • Relationskompetens handlar om att på ett lyhört och inspirerande kunna samspela, med kunder och kollegor, för att nå verksamhetens mål. Du kan arbeta med andra för att lösa en uppgift, få människor att enas och komma överens och bemöta andra utifrån deras behov. Relationskompetens innebär också att du på olika sätt agerar för att hjälpa andra och bygger och vårdar relationer, både till kollegor och kunder.

 • Utvecklingskompetens innebär att du vågar pröva nya tankar och handlingssätt för att bidra till verksamhetens utveckling. Du är duktig på att upptäcka utvecklingspotential, pröva nya idéer och sätta igång och driva förändringsarbete. Du tar också ansvar för att kontinuerligt utveckla din egen kompetens.

 • Digital kompetens handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på handeln och på ett säkert och kritiskt sätt använda olika digitala verktyg som finns i verksamheten. Du kan snabbt orientera dig bland de digitala verktyg som används i verksamheten men också snabbt lära dig ny teknik och nya digitala system och verktyg som verksamheten väljer att ta in.