close

UX-designer

SSYK

 • 2519

N 53.2673 V -6.1787

En UX-designer/webbutvecklare ansvarar för användarupplevelsen. Beroende på företagets utformning kan en UX-designer/webbutvecklare arbeta självständigt eller i team.

UX-designern arbetar med interaktionsdesign samt idé- och konceptutveckling. Det är viktigt att den digitala lösningen utvecklas i den ordning som främjar affärsnytta bäst och som hjälper användarna att använda webbplatserna som det var tänkt vilket en UX-designer säkerställer genom att designa flöden, strukturer och interaktion för systemet. Vidare skissar en UX-designer upp bilder och ritar beskrivningar av hur systemet kan fungera samt supporterar organisationen i frågor som rör utveckling och framtida funktioner för den digitala lösningen. Att utveckla applikationens användargränssnitt, vara delaktig i formgivning av kundportaler, appar och övrigt som når användaren ingår också.

Läs mer

Fäll ihop

Media

Utbildningsvägar

 • Det finns flera utbildningsvägar som lämpar sig för någon som vill bli UX-designer. Gymnasieskolans teknikprogram, lägger en bra grund för de yrkeshögskolor och andra eftergymnasiala utbildningar som utbildar UX-designers.

  Hitta utbildning via karriarihandeln.se:
  Visa utbildningar

Kompetensprofil

Förutom en god teoretisk och praktisk förståelse för användarupplevelse, användargränssnitt och digitala transformation bör en UX-designer/webbutvecklare ha en god analytisk och kreativ förmåga, tycka om att samarbeta över gränserna, vara utvecklingsorienterad samt ha en god teknisk kompetens.
 • Då beteendet hos användarna förändras över tid bör en UX-designer/webbutvecklare ha förmågan att analysera de senaste trenderna inom digitalisering, förstå hur användarna rör sig på hemsidan samt kunna applicera det i företagets digitala uttryck utifrån sina kunskaper inom digital transformation för att på bästa möjliga sätt skapa en bra användarupplevelse.

 • Att ha en kreativ förmåga innebär att ha en känsla för bild, rörlig bild och text samt hur det på bästa sätt appliceras för att skapa en användarvänlig webbplattform. Vidare är det även en fördel att vara uppdaterad på de senaste trenderna inom den bransch företaget är verksamt i.

 • En UX-designer/webbutvecklare har många kontaktytor både internt och externt. Detta ställer höga krav på en god samarbetsförmåga.

 • Då UX handlar om att skapa en användarvänlig webbplattform och skapa försäljningstillfälle genom konvertering, är det viktigt att en UX-designer/webbutvecklare har en förmåga att driva och delta i utvecklingsprojekt, komma med idéer om hur den digitala lösningen kan se ut samt ligga i framkant när det gäller digital transformation.

 • En UX-designer/webbutvecklare bör ha en god teknisk kompetens och ofta efterfrågas kunskaper inom JavaScript, HTML, CSS samt erfarenhet/förståelse för Back-end utveckling. Att ha förståelse för kodning när det kommer till dess funktioner och begränsningar är också något som ofta efterfrågas.

information