englands flagga
list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

E-Commerce Manager

SSYK

Ansvarar för försäljningen och marknadsföringen i en webbutik samt ansvarar för att vidareutveckla webbutiken i led att förbättra lönsamheten, öka försäljningen, öka tillgängligheten och stärka varumärkesupplevelsen.

Detta kan göras genom att genomföra kampanjer i exempelvis sociala medier, digitala kanaler och nyhetsbrev. Vidare är en E-Commerce Manager kontaktperson mot underleverantörer i frågor som handlar om förbättringar inom webbutiken och driver ibland projekt antingen tillsammans med leverantör eller självständigt. Arbetet kan innebära att samla in specifikationer på produkter och beskriva dessa på ett informativt och säljande sätt i webbutiken. I vissa fall ingår även att producera produktbilder, rörlig bild samt genomföra efterbehandlingar innan publicering sker på webben. Beroende på företagets storlek och struktur kan en E-Commerce Manager ha personal- och budgetansvar. Att hantera webbanalyser relaterade till webbutiken och kommunicera relevant information internt är något som E-Commerce Managern ofta ansvarar för. Arbetet innebär ofta många kontaktytor med IT-avdelningen, logistik, försäljnings- och marknadsavdelningen.

Läs mer

Fäll ihop

Media

Karriärvägar

En e-commerce manager har goda utvecklingsmöjligheter, t ex till:

Butiks­ledare

Intervjuer

 •  

  Att utbilda sig till e-commerce manager kan vara nog så svårt givet att det är en snabbt föränderlig arena. Att vara nyfiken och orädd är därför bra egenskaper att ha, menar Dennis Demirtok CDO och tidigare e-commerce manager på Flattered, ett svensk sko- och accessoarvarumärke med framgångsrik försäljning på nätet.

  Det är genom att vara nyfiken, googla, testa och dra lärdom av hur andra gör som Dennis har blivit bra på det han gör; att förstå och utveckla en e-handel så att den är funktionell och snygg.

  – Det finns inget rätt och fel i den här världen. Bara saker som fungerar bättre och sämre, menar Dennis. Och fungerar det sämre kan man göra om och göra bättre och det är ingen stor sak.

  Tack vare att hans pappa var tidig med e-handel, fick Dennis möjligheten att utforskade vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Lärdomar som han tog med sig till Flattered, där han började som e-commerce manager för fyra år sedan. Under de åren har han inte bara varit en del av företagets framgång, han har nu det övergripande ansvaret för att utveckla företagets digitala affär i rollen som CDO – Chief Digital Officer.

  Övergripande IT-ansvar
  Ansvarsområdena som vilar på honom sträcker sig från att leda och utveckla det team på sex personer som jobbar med Flattereds e-handelslösning. Han är även den som har kontakten med underleverantörerna som förser företaget med de digitala plattformar på vilka företagets e-handel vilar. Alla IT-relaterade beslut som fattas i företaget är ytterst Dennis ansvar. Att ha en chefsroll och att leda andra var däremot aldrig hans ambition, det har bara blivit så, givet hans breda kunskap och perspektiv.

  – Jag försöker att leda mina kollegor som jag hade velat bli ledd, säger han. Så mycket har hänt av bara farten, när vi har vuxit som bolag. När jag var e-commerce manager låg mer ansvar på mig, än vad som egentligen ska ligga på en sådan roll, därför breddades den och blev till CDO. Förändringen gör att det är tydligt att jag kan fatta vissa beslut som påverkar bolaget i stort.

  Teknik, sälj och estetik…
  Dennis är lagd åt det tekniska hållet, vilket bidrar till förståelsen som behövs för att kunna utveckla och driva e-handel. Men det stannar inte vid det, att kunna sälja och samtidigt ha en känsla för det estetiska är avgörande i den här rollen och det är där hans stora fördelar ligger. Han har lyckats kombinera det tekniska med det estetiska för att på så sätt driva en framgångsrik digital affär. Jobbet innebär mycket kod och avancerade systemstrukturer vilket är komplext. Och även om Flattered har vuxit är det fortfarande ett relativt litet företag vilket gör att det krävs att man har koll på olika delar. Man behöver vara ”dubbelfungerande”, menar Dennis där den tekniska kunskapen är avgörande.

  … och ledaregenskaper
  E-handel är ett område som är snabbt föränderligt vilket gör att en utbildning i princip är inaktuell när man är färdig i skolan. Givet det är det bra att vara lite bra på många saker. Dennis ser det som en nyckel för att det i hans roll ligger att hantera så många olika saker. Han budgeterar, beställer avancerade hemsideslösningar, han är innovativ i sökandet efter lösningar för framtidens e-handel. Samtidigt som han ska leda människor i organisationen. Alla de sakerna går inte att plugga till. En del av det behöver finnas av sig själv.

  – Att ha ledaregenskaper är viktigt. Det behövs för att kunna motivera alla att göra sitt bästa. Ett bolag växer inte utan sina anställda. Och samtidigt är den tekniska kunskapen och känslan det absolut viktigaste både i rollen som e-commerce manager och CDO, menar Dennis.

  Våga testa och ha fel
  Han går till jobbet och tycker att allt är roligt. E-handel – att få vara en del av den digitala utvecklingen och påverka hur framtidens e-handel ska se ut, är det roligaste han vet. Att det hela tiden går att utveckla för att man sätter användaren i fokus, oavsett om det är för kunderna eller för organisationen, gör det intressant. Hans ambition är hela tiden att hitta så smarta lösningar han kan för att Flattered ska bli så effektiva och lönsamma som möjligt.

  – Jag ser problem som kan lösas och försöker sedan att lösa de problemen. Jag testar mig fram och då brukar saker lösa sig. Det är ett stort problem för många, det här att de inte vågar, så jag försöker lära andra att göra det. Ibland hänger lösningen på att man vågar ha fel. Det finns inget rätt eller fel. E-handel är helt enkelt för nytt för det, säger han till sist.

Utbildningsvägar

 • Det finns flera utbildningsvägar som lämpar sig för någon som vill bli onlinemarknadsförare. Gymnasieskolans ekonomiprogram, lägger en bra grund för de yrkeshögskolor och andra eftergymnasiala utbildningar som utbildar onlinemarknadsförare.
  Hitta utbildning via karriarihandeln.se:
  Visa utbildningar

Kompetensprofil

Förutom goda kunskaper om e-handels uppbyggnad och förståelse för verksamheten ska en E-Commerce Manager ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga, vara kreativ, analytisk samt ha en god digital kompetens. I vissa fall efterfrågas en god ledarskapsförmåga för personal och/eller projekt.
 • Kommunikationskompetens handlar om att förmedla information och budskap så att andra förstår. Du kan anpassa sitt sätt utifrån ett kommunicera till olika mottagare, situationer och syfte. Anpassningen kan handla om vilka ord du väljer, vilket språk du kommunicerar på, vad du väljer att förmedla och hur du använder ditt kroppsspråk. Du kan också uttrycka dig på ett sätt som engagerar och du kan också argumentera för din ståndpunkt. Kommunikationskompetens kan också handla om att välja lämpliga medier och kanaler att kommunicera via.

 • Utvecklingskompetens innebär att du vågar pröva nya tankar och handlingssätt för att bidra till verksamhetens utveckling. Du är duktig på att upptäcka utvecklingspotential, pröva nya idéer och sätta igång och driva förändringsarbete. Du tar också ansvar för att kontinuerligt utveckla din egen kompetens.

 • Samarbetskompetens handlar om att kunna samarbeta med andra för att lösa en uppgift eller hjälpa en kund på bästa sätt. Du kan samarbeta med andra som tänker eller fungerar annorlunda än du gör. Samarbetskompetens kan både handla om samarbetet inom verksamheten men också med externa kunder och leverantörer.

 • Digital kompetens handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på handeln och på ett säkert och kritiskt sätt använda olika digitala verktyg som finns i verksamheten. Du kan snabbt orientera dig bland de digitala verktyg som används i verksamheten men också snabbt lära dig ny teknik och nya digitala system och verktyg som verksamheten väljer att ta in.

 • Analyskompetens handlar om att kunna ta in och bearbeta olika typer av data för att kunna dra slutsatser om verksamhetens styrkor och utmaningar. Du kan följa upp resultat historiskt för att kunna göra strategiska vägval framåt. Du kan dra slutsatser och välja väger som leder till bästa resultat för verksamheten.

 • Ledarskapskompetens handlar om att kunna inspirera och motivera andra. Du kan förmedla tydliga mål och leda ett team mot önskade resultat. Ledarskapskompetens innebär att du både är lyhörd för olika medarbetares behov samtidigt som bygger laganda och driver på arbetet mot uppsatta mål. Ditt sätt att agera ska vara förebildande för andra i verksamheten.