englands flagga
list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Affärsutvecklare

SSYK

En affärsutvecklares huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för utveckling av affärsdrivande verksamhet och processer.

Det kan vara övergripande för hela bolaget eller i projektform för att utveckla och optimera vissa processer eller affärsområden. Vidare kan en affärsutvecklare arbeta med att identifiera och ta fram nya produkter eller tjänster men även anpassa de befintliga till efterfrågan som finns på marknaden. I en affärsplan formuleras målsättningen vilket ofta sker tillsammans med ledning i företag eller organisation. Analys är en stor del av arbetet och fokus för mål är ofta lönsamhet, innovation, kundnytta och kunder.

Affärsutvecklare samarbetar med avdelningar eller affärsområden i verksamheten och har även många externa kontakter. Arbetet är oftast både operativt och strategiskt, en stor del av arbetet sker i olika affärs- och analyssystem samt i digitala kanaler.

Läs mer

Fäll ihop

Intervjuer

 • Min dag på jobbet” – en podd från Handelsrådet om alla de olika yrkesroller som finns i handeln.
  I det här avsnittet berättar Christopher Thour, Kjell & Co, om sin mycket varierade dag på jobbet; om de vägval kring skola och yrke som förde honom hit och om tankar kring vad som är roligast på jobbet och om framtiden.
  Christopher började jobba extra under skoltiden på Kjell & Co som butikssäljare. Sedan dess har han haft, minst, fyra olika yrkesroller hos bolaget.
  Idag har han en chefsroll för att arbeta med kedjans koncept och expansion.

  Länk till podd-avsnittet

Kompetensprofil

Förutom kompetens inom ekonomi och affärsutveckling ska en affärsutvecklare vara lösnings- och utvecklingsorienterad, ha digital kompetens tillsammans med kommunikations- och samarbetskompetens.
 • Utvecklingskompetens innebär att du vågar pröva nya tankar och handlingssätt för att bidra till verksamhetens utveckling. Du är duktig på att upptäcka utvecklingspotential, pröva nya idéer och sätta igång och driva förändringsarbete. Du tar också ansvar för att kontinuerligt utveckla din egen kompetens.

 • Digital kompetens handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på handeln och på ett säkert och kritiskt sätt använda olika digitala verktyg som finns i verksamheten. Du kan snabbt orientera dig bland de digitala verktyg som används i verksamheten men också snabbt lära dig ny teknik och nya digitala system och verktyg som verksamheten väljer att ta in.

 • Kommunikationskompetens handlar om att förmedla information och budskap så att andra förstår. Du kan anpassa sitt sätt utifrån ett kommunicera till olika mottagare, situationer och syften. Anpassningen kan handla om vilka ord du väljer, vilket språk du kommunicerar på, vad du väljer att förmedla och hur du använder ditt kroppsspråk. Kommunikationskompetens kan också handla om att välja lämpliga medier och kanaler att kommunicera via.

   

 • Samarbetskompetens handlar om att kunna samarbeta med andra för att lösa en uppgift eller hjälpa en kund på bästa sätt. Du kan samarbeta med andra som tänker eller fungerar annorlunda än du gör. Samarbetskompetens kan både handla om samarbetet inom verksamheten men också med externa kunder och leverantörer.