englands flagga
list-ikon Visa listvy

Yrkeskartan av

Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Affärsutvecklare
Butiks­ledare
Butiks­säljare
Dataanalytiker
E-Commerce Manager
Ekonom
Företags­säljare
HR-specialist
Inköpare
Inköpsassistent
Kommunikatör
Kundtjänst­medarbetare
Lager­arbetare
Logistiker
Marknads­assistent
Marknadsförare
Onlinemarknadsförare
UX-designer
Verkställande direktör (VD)
Visual Merchandiser

Yrkeskartan

av karriarihandeln.se

Vad gillar du? Handeln kan ge dig en dynamisk karriär full av möjligheter.

Tryck på respektive yrke för att läsa mer.

Affärsutvecklare

Klicka för att läsa mer

Butiks­ledare

Klicka för att läsa mer

Butiks­säljare

Klicka för att läsa mer

Dataanalytiker

Klicka för att läsa mer

E-Commerce Manager

Klicka för att läsa mer

Ekonom

Klicka för att läsa mer

Företags­säljare

Klicka för att läsa mer

HR-specialist

Klicka för att läsa mer

Inköpare

Klicka för att läsa mer

Inköpsassistent

Klicka för att läsa mer

Kommunikatör

Klicka för att läsa mer

Kundtjänst­medarbetare

Klicka för att läsa mer

Lager­arbetare

Klicka för att läsa mer

Logistiker

Klicka för att läsa mer

Marknads­assistent

Klicka för att läsa mer

Marknadsförare

Klicka för att läsa mer

Onlinemarknadsförare

Klicka för att läsa mer

UX-designer

Klicka för att läsa mer

Verkställande direktör (VD)

Klicka för att läsa mer

Visual Merchandiser

Klicka för att läsa mer
close

Ekonom

SSYK

En ekonom kan arbeta med redovisning och revision, planering och budgetering, utredningsarbete, analys och marknadsföring.

Det finns många olika titlar för en ekonom vilka kan ge en vägledning om vad arbetet innehåller. Redovisningsekonom, revisor, ekonomiassistent, ekonomichef, redovisningschef, controller, miljöekonom, hälsoekonom och nationalekonom är exempel på yrken för en ekonom. Att ingå i en ekonomiavdelning med ekonomer som har olika inriktning och specialisering är vanligt. Ekonomiflödet i en verksamhet kan vara både stort och komplext vilket gör att ekonomer med olika kunskap och ansvar arbetar tillsammans. Vanliga arbetsuppgifter för en ekonom kan vara löpande redovisning, planering av budget och lönsamhetsmål, analyser och uppföljning av ekonomiska resultat för ett företag eller organisation. En ekonom arbetar efter de lagar och regler som finns tillsammans med de riktlinjer som verksamheten har. Vidare ansvarar en ekonom ofta för rapportering till myndighet och till ledning. Ekonomiarbetet kan vara både operativt och strategiskt samt sker till stor del i samarbete med andra delar av företaget eller organisationen.

En stor del av ekonomiarbetet sker i affärssystem och i analysverktyg, vilket innebär att digital kompetens efterfrågas.

Läs mer

Fäll ihop

Intervjuer

 • För Jonas Broström ligger den huvudsakliga arbetsuppgiften hos Lykos fysiska butiker. Han förser regionchefer, butikschefer och huvudansvariga med rapporter och resultaträkningar. Samtidigt är det inte bara siffror han håller på med. Rollen innebär även att ha lite koll på och kunna relatera till ämnen som juridik, nationalekonomi, statistik, samhällsvetenskap och inte minst pedagogik.

  Som Business controller finns det inte direkt någon typisk dag, däremot finns det typiska månader, menar Jonas. När det är bokslutstider stöttar han med underlag och bokningar som skett under året. När månadsrapporterna görs tittar han på hur det går för de olika butikerna och försöker göra rapporter och analyser utifrån det han ser. När det sedan kommer till det löpande arbetet kan någon be om en rapport på besöksstatistik till exempel, och då tar han fram det. Han upplever att det är viktigt att vara pedagogisk givet att vi ser olika på de siffror vi har framför oss. Han kan behöva förklara vad det är han visar för sina kollegor, så att de förstår varför det ser ut som det gör.

  Även om dagarna ser olika ut går stor del av hans tid åt till att analysera data för att förstå verksamheten.

  Något av en gissningslek
  Hela budgetprocessen är något av en gissningslek, givet yttre faktorer som påverkar bolaget. Saker som inte riktigt går att vare sig påverka eller styra över. Pandemin har självklart påverkat och saker som ökad inflation, ändrat ränteläge, höjda elpriser påverkar även Lyko-konsumenterna. Det är också det här tvärvetenskapliga som gör jobbet så spännande. Hade det bara varit siffror tror han inte att det hade varit lika intressant.

  – I de här tiderna är det svårt att göra prognoser men kanske ändå mer att försöka lära sig något av hur det såg ut förra året. Marknaden har varit ovanlig tack vare pandemin vilket gör det nästan omöjligt att förutspå hur det kommer att se ut om ett år. Magkänsla och statistik är båda del av hans verktygslåda, menar han.

  Ensamt och gemensamt
  Jobbet är både ett ensamarbete och ett samarbete. För att han ska kunna göra sina analyser och budgetar ber han andra om underlag. Han pratar med olika avdelningar om deras respektive insikter vilket bidrar till hans egna slutsatser.

  – En stor del av jobbet är att sitta och knappa in saker som sedan blir presentationer och rapporter både internt och externt, säger han. Så även om jag behöver andras input och erfarenhet blir det en hel del egen analys.

  Nyfiken med analytisk förmåga
  Att ha en utpräglad analytisk förmåga är en förutsättning för att vara bra på sitt jobb som Business Controller. Det och att vara nyfiken. Det finns alltid ett behov att få veta saker, och då hjälper det att vilja förstå vad det är man är ute efter och vad det är man vill ha svar på. Eftersom det handlar om siffror är noggrannhet också viktigt, och att ha en känsla för att vara nere i detaljerna utan att tappa helheten.

  Att sätta ord på siffrorna
  I det här jobbet är siffrorna alltid utgångspunkten. Det är någonstans där man börjar och även där man slutar. En stor del av jobbet ligger samtidigt i att klä siffrorna i ord. Förklara vad siffrorna säger för de som behöver veta och inte är så hemma med dem, då kan det vara bra att vara pedagogisk.

  – Jag tycker att siffror är jätteroligt, men vet samtidigt att alla inte tycker det. Då ser jag det som min uppgift att översätta siffer-språket till ord-språket för de jag jobbar med.

  Inte bara ekonomi
  Även om huvuddelen av hans utbildning kommer från universitetsstudier med ekonomiskinriktning så har han både historia och idéhistoria med sig i bagaget. Arbetslivserfarenheten har han fått inte bara från ekonomiskt orienterade yrken som Ekonomichef och Managementkonsult, utan även som brandman.

  – När något inte stämmer i siffrorna, en typiskt stressande situation för en ekonom, kan jag säga; lugn ingen kommer att dö. För så är det ju. Det är bara siffror. Min erfarenhet som brandman ger mig bra perspektiv och distans ibland när det är stressigt, säger han.

  Innan studierna prövade han på att jobba både i butik och som lagerarbetare och känner att han tack vare det har bra förståelse för handelsbranschen.

  – Även om man ibland pratar om en ”butiksdöd” gillar jag att Lyko satsar, även på fysiska butiker. Det är ett spännande och expansivt bolag med entreprenöriell anda, det händer saker i en bra kultur. Det finns en optimism inom bolaget som tilltalar mig som gör att jag trivs med mina siffror och mina analyser, avslutar han.

 • Ekonom med annorlunda koll på balans och resultat

  I rollen som Range Manager på Stadium är Josefine Nilssons uppgift att ha full koll på balans och resultat, inte bara i traditionella ekonomitermer. Hon ansvarar för att Stadium Outlet erbjuder ett så bra sortiment som möjligt, både i de fysiska butikerna och online, för att täcka in kundernas behov av olika produkter i olika kategorier och prisklasser.

  En Range Managers uppgift är att säkerställa att företaget har ett tilltalande sortiment så att konsumenten väljer att handla hos dem snarare än hos någon annan. För att uppnå det behöver man ha en bra produktmix, lägga prognoser för försäljningstrender och hålla koll på hur kapitalbindningen ser ut. Den analytiska förmågan som man bygger upp som ekonom sätts i en annan kontext, skulle man kunna säga.

  – I den här rollen är det inte så mycket balans- och resultaträkning som i andra ekonomroller, säger Josefine. Här är det sortimentet och försäljningen som ligger i fokus när jag tänker balans och resultat.

  Hennes dagar börjar som regel med att hon tar en titt på gårdagens försäljningssiffror för att vet hur läget ser ut. Dagarna delas sedan mellan möten och uppföljning av beslut från de samma. Ett exempel är att hon uppdaterar prognoser för framtida försäljning och budget efter input från andra i organisationen. Det är Josefine som ansvarar för att fördela inköpsbudgeten så att sortimentet tillfredsställer kundernas behov och samtidigt se till att det finns tillräckligt mycket varor för att kunna sälja det Stadium tror att de kan. Det är en balansakt mellan att inte köpa vare sig för mycket eller för lite.

  Civilekonom
  Även om Range manager inte är en klassisk ekonomroll är hon utbildad Civilekonom vid Linköpings Universitet. Efter gymnasiet jobbade hon på ICA och insåg ganska snart att, även om det var roligt, ville hon hellre vara med och bestämma vad som skulle köpas in och hur gavlarna skulle se ut, snarare än att packa upp varor.

  – Jag frågade en kompis hur man får det jobbet och svaret var att jag skulle plugga till Civilekonom, säger hon. Okej, då gör jag det tänkte jag lite vilset. När jag sedan var klar i skolan började jag på Stadium som Business controller.

  Rollen som Business controller hade hon under tre år och jobbade då med mer ekonomiska analyser som driver lönsamheten på totalen. Efter ett tag kände hon att hon ville komma närmare produkten, vilket Range manager-rollen gör.

  Inköpscyklerna är långa, det de jobbar med idag kommer ut i butik först om ett år.
  För Josefine börjar ansvaret redan innan inköpsprocessen då det är hon som budgeterar. Först får hon indikationer på hur mycket Stadium outlet ska sälja totalt. Till sin hjälp har hon statistik på vad som finns i lager, vad de tror kommer att öka respektive minska i försäljning och vilka trender de kan se. Det är något av en gissningslek, men det finns samtidigt lång erfarenhet i bolaget och bra underlag att ta del av. När hon fått bilden klar för sig fördelar hon budgeten till respektive inköpare och delger vilka parametrar de har att förhålla sig till.

  Befintlig kunskap till nya vägar
  Att vara både analytisk och kommunikativ är viktigt i hennes jobb. Så även klurighet och problemlösningsförmåga tillsammans med förmågan att tänka nytt. Hon upplever att hon har stor hjälp av sin förmåga att använda sin befintliga kunskap för att hitta nya vägar till lösning. Givet att hon kommunicerar med många olika avdelningar ser hon det som en fördel att hon är social och kan ta människor på olika sätt.

  – Självklart är inköparna de jag jobbar närmast med, men jag har också mycket kommunikation med andra delar av företaget, säger hon. Så att vara social och kunna ta personer på olika sätt är verkligen viktigt i den här rollen.

  Människor och klurighet ger trivsel
  Det är främst tre saker som gör att Josefine trivs med sitt jobb. Dels är det kollegorna som får henne att skratta och må bra. Dels är det kombinationen av den ekonomiska klurigheten som hon får använda sig av på ett företag som jobbar med sportprodukter.

  – Jag får jobba med produkter som jag både tror på och vill att andra ska få glädje av. Jobbet är toppen tack vare kombinationen av att jag trivs med mina kollegor, tror på det vi gör och att jag får använda mina ekonomiska tankesnurror däremellan. Stadium har format och utvcklat mig i yrkesrollen, där jag fått chansen att utmanas i nya uppdrag och genom det har jag lärt mig att jag ska tro på mig själv och vara trygg med det, avslutar hon.

   

Kompetensprofil

Kompetensbeskrivning Förutom kompetens inom ekonomi, lagar och regler ska en ekonom ha analytisk-, organiserings, och samarbetskompetens samt digitala kompetenser.
 • Analyskompetens handlar om att kunna ta in och bearbeta olika typer av data för att kunna dra slutsatser om verksamhetens styrkor och utmaningar. Du kan följa upp resultat historiskt för att kunna göra strategiska vägval framåt. Du kan dra slutsatser och välja väger som leder till bästa resultat för verksamheten.

 • Organiseringskompetens handlar om att utifrån givna krav på resultat, kunna planera och strukturera arbetet. Du kan planera och arbeta på ett systematiskt sätt och förmår skapa struktur, både för dig och andra. Du bidrar till ordning och reda, är duktig på att följa och utforma rutiner och instruktioner samt är uppmärksam på detaljer som bidrar till hög kvalitet och säkerhet. Organiseringskompetens innebär också att förmå arbeta disciplinerat och uthålligt över tid.

 • Samarbetskompetens handlar om att kunna samarbeta med andra för att lösa en uppgift eller hjälpa en kund på bästa sätt. Du kan samarbeta med andra som tänker eller fungerar annorlunda än du gör. Samarbetskompetens kan både handla om samarbetet inom verksamheten men också med externa kunder och leverantörer.

 • Digital kompetens handlar om att förstå digitaliseringens påverkan på handeln och på ett säkert och kritiskt sätt använda olika digitala verktyg som finns i verksamheten. Du kan snabbt orientera dig bland de digitala verktyg som används i verksamheten men också snabbt lära dig ny teknik och nya digitala system och verktyg som verksamheten väljer att ta in.