Hem / Lärande i handeln

Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbetslivet. För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln. Samverkansstödet innehåller aktiviteter och uppslag, ett handledarstöd och en webbaserade APL-loggbok för kommunikation mellan studerande, handledare och lärare.

APL-loggbok

För att underlätta planering, genomförande och uppföljning av elevens APL så har Handelsrådet tagit fram en digital loggbok. Alla elever, lärare och handledare som gör eller jobbar med APL kan, oavsett vilken modell man följer, använda loggboken. Loggboken går lika bra att använda för alla former av lärande i handeln t.ex. LIA eller PRAO.

Läs mer om APL-loggboken

Samverkanstödet

För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett stöd för lärande på arbetsplatser i handeln. Här hittar du aktiviteter och uppslag för lärande i handeln.

Till Samverkanstödet

Handledarstödet

Att vara handledare är både roligt, stimulerande och ansvarsfullt. Handledaren är elevens viktigaste kontaktperson och närmaste chef. Därför ställs det krav på ledarskap och förmåga att kommunicera både i med- och motgång. I handledarstödet har vi samlat råd, tips och mallar som kommer underlätta ditt uppdrag som handledare. Vi har delat in handledarstödet, tar max 30 minuter att gå igenom, i fyra delar. Tanken är att du ska kunna hoppa fram och tillbaka i materialet beroende på vilken information du behöver.

Till Handledarstödet

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se