Yrkestävlingar

Handelsnäringen är i yrkestävlingssammanhang representerad i tre grenar: butikssäljare, visual merchandiser och entreprenörskap/affärsutveckling.

 

Yrkestävlingar bidrar till att öka intresset för och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar. Specifikt för handelsnäringen så bidrar de till att visa på bredden i handelsyrkena och till att stärka respektive yrkesroll.

Yrkes-SM arrangeras vartannat år av World Skills Sweden: ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag.

Den som vinner sin gren på Yrkes SM kommer att ingå i de Svenska Yrkeslandslaget från 2020 och tävla eller visa upp yrkesrollen på internationell nivå.

Tävling Butikssäljare riktar sig till gymnasielever på Ekonomiprogrammet eller Handels- och Administrationsprogrammet.

Tävling Visual merchandiser riktar sig till elever på Yrkeshögskolan eller redan yrkesverksamma under 25 år.

Tävling Entreprenör/Affärsutveckare riktar sig till studenter på högskolan eller redan yrkesverksamma under 25 år.

Kommande tävlingar:


Yrkes SM 22-24 april 2020, Helsingborg.

Yrkes EM 16-20 september 2020, Graz, Österrike.

Yrkes VM 22-27 september 2021, Shanghai, Kina.

Vill du veta mer om yrkestävlingar och handelns deltagande?

Kontakta therese.forslin@handelsradet.se