Hem / Omställning

Omställning

Från gamla rutiner till nya discipliner – utvecklas inom handeln

Är du mitt i arbetslivet och funderar på att kompetensutveckla dig inom ditt yrke eller vidareutbilda dig till något helt nytt? Handelsbranschen är i ständig rörelse och behovet av ny och uppdaterad kompetens är stort. Inom handeln finns många spännande yrkesroller och nya roller utvecklas i snabb takt.

Är du nyfiken på vad handeln har att erbjuda så hittar du mer information yrkesroller och karriärvägar på vår Yrkeskarta

Vill du hitta spännande utbildningar som riktar sig till handeln finns mer information här.

Omställningsstudiestöd

Om du är mellan 27 och 62 år och har arbetat i minst åtta år kan du få studiestöd för att bredda eller fördjupa sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Stödet ska gå till utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov. Studiestödet får inte ges för utbildning av hobby- eller självförverkligande karaktär.

Du ansöker om omställningsstudiestöd via CSN – Läs mer om omställningsstudiestöd hos CSN

Det statliga omställningsstudiestödet är en del av ett större paket. Om du via din anställning är ansluten till ett kollektivavtal kan du ha rätt till ytterligare stöd samt vägledning via din omställningsorganisation. Nedan finns länk till de omställningsorganisationer som regleras genom kollektivavtal inom handeln.

TRR Trygghetsrådet
TRR:s omställningsstöd gäller för tjänstemän när företaget har kollektivavtal inom PTK-kollektivet (exempelvis Unionen, Akademikerförbunden) eller via medlemskap i Svensk Handel. Mer information om TRR

Trygghetsfonden TSL
TSL:s omställningsstöd gäller när företag har kollektivavtal inom LO-kollektivet (exempelvis Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket). Mer information om TSL

CIKO
CIKO:s omställningsstöd gäller när företag har kollektivavtal som ingåtts mellan Fremia och LO. Mer information om CIKO

Omstella
Omstellas omställningsstöd gäller när företag har kollektivavtal som ingåtts mellan Fremia och PTK. Mer information om Omstella

Framtida karriärvägar

Yrkeskartan guidar dig

Hitta utbildning

Sök bland handelsutbildningar

Relaterade länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se