Hem / Lärande i handeln / Digital APL-loggbok

Digital APL-loggbok

För att underlätta planering, genomförande och uppföljning av elevens APL har Handelsrådet tagit fram en digital loggbok. Alla elever, lärare och handledare som gör eller jobbar med APL kan, oavsett vilken modell man följer, använda loggboken.

Loggboken fungerar lika bra på datorn som på din iOS eller Android.

Om loggboken

Loggboken är pedagogiskt upplagd och enkel att fylla i.
Minst en gång per vecka fyller eleven i sin dagbok: vilka moment och uppgifter han eller hon har gjort och hur länge.

Efter veckan utvärderar eleven sin insats och meddelar handledaren att veckan är ifylld. Handledaren går igenom veckan tillsammans med eleven, utvärderar prestationen och lämnar en kommentar till läraren. När handledaren signerar veckan får läraren ett kvitto att man uppfyllt veckans mål och att en APL-vecka är genomförd, genomgången och godkänd.

Utvärderingarna ligger till grund för, och underlättar, betygsättning. (Lärare och elever ansvarar för säkerhetskopiera loggböckerna. Det gör de enklast genom att exportera dem som PDF).

 

Länkar

Supportformulär
APL-loggboken

Upplever du att några problem med vår APL-loggbok?
Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av vår support.

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se