Utbildning i handeln

Sök och hitta utbildningar inom handeln

i Läs mer

I sektionen Utbildning i handeln har vi samlat eftergymnasiala utbildningar som förbereder för en karriär i handeln. Här kan du söka efter de utbildningar som finns till ett visst yrke och tränar en viss kompetens.
Du kan också filtrera din sökning på utbildningsform och ort.

Fäll ihop ^

Filtrera sökresultat:

SÖK VIA:

Account manager/B2B-säljare

Distans På plats

Företagsekonomiska institutet

Utbildningen omfattar kurser i affärsjuridik, företagsekonomi, affärsengelska och försäljning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Account manager

Distans På plats

Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Account manager digital solutions

IHM Business School

Du lär dig komplex lösningsförsäljning, att skapa långsiktiga affärsrelationer, driva förändringsprojekt och att leda kunden mot ökad lönsamhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Account manager digital solutions

IHM Business School

Du utvecklar kunskaper och färdigheter i affärsmässig försäljning utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet. I utbildningen ingår bland annat bransch- och produktkunskap, affärsmannaskap, affärseko...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö

Advertising campaign planning

Kursen omfattar att i grupp producera en reklamkampanj för en bestämd produkt.
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Affärsinriktad konceptutvecklare

Affärshögskolan

Utbildningen ger kunskap i att leda arbetsteam med ett coachande förhållningssätt. Den omfattar att strukturera en projektplan, marknadsplan och ekonomiska beslutsunderlag utifrån en affärsidé.
Läs mer Yrkeshögskola (YH)

Affärslogistik

Östsvenska Yrkeshögskolan

Du lär dig om logistik – läran om effektiva flöden, både fysiska såväl som informations- och ekonomiska flöden från råvara till slutkonsument.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Affärsutvecklare digital handel logistik

KYH Stockholm

Utbildningen ger kunskaper i utveckling av e-handelsprocesser och optimerade digitala infrastrukturer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH)

Agil Java-utvecklare

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper i agila utvecklingsmetoder, moderna ramverk och plattformar samt nya javascriptbibliotek.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Allmän kurs med handel/butik/kommunikation

Leksands folkhögskola

Kurs på gymnasienivå. Du har möjlighet att nå behörighet och förbereda dig för högre studier. Förutom ämnesläsning läser du om sälj, inköp, butik och e-handel.
Läs mer Folkhögskola Leksand

Användarcentrerad design inom UX

Distans På plats

Kursen ger fördjupad förståelse för hur interaktiva system på sikt kan öka människors välbefinnande, användares tillfredställelse, tillgänglighet och hållbarhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Applikationsutvecklare mobila enheter

Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap om programmering i Kotlin, Java, Swift och JavaScript. Studenterna lär sig att strukturera, prioritera, tidsestimera och genomföra projekt och arbets...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Applikationsutveckling för internet

Distans På plats

Umeå universitet

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla och driftsätta databasdrivna webbaserade flerskiktade system.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Avancerad webbutveckling med ramverk

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grunder i HTML, CSS och Javascript samt ramverk för utveckling av webbaserade system.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

B2B-säljare

Affärshögskolan

Utbildningen ger kunskap inom sälj/marknad, kompetens för att bygga relationer och skapa kundvärde, kunskap om företagens affärsmässiga och företagsekonomiska villkor samt förståelse för säljarens ...
Läs mer Örebro Växjö

B2B-säljutbildning

Grit Academy

Utbildningen ger kunskap i teoretiska och praktiska färdigheter för säljyrket.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Backend developer

Handelsakademin

Utbildningen ger kompetens i teknik och programmering på serversidan. Den omfattar kunskaper ibland annat ASP.NET MVC, C#, CMS, SQL – Azure, WEB.API och också HTML, CSS och JavaScript.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Backend-utvecklare

Utbildningen innehåller objektorienterad programmering i PHP och C#.NET, samt MVC-ramverk, WEB.API, databas, SQL. Den ger också grundläggande kunskap om HTML, CSS, JavaScript och ramverk som jQuery...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Lidköping Uddevalla

Bessemerskolan

Bessemerskolan

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med in...
Läs mer Certifierad gymnasial handelsutbildning Sandviken

Business administration II – e-commerce

Kursen behandlar digitalisering inom detaljhandeln, främst ur perspektivet företag-till-kund. Den ger en djupare förståelse av internet som marknadsplats och e-handeln som fenomen.
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Business by web och webbanalys

Kursen belyser "Business by Web" ur olika perspektiv med utgångspunkt i informatik och företagsekonomi. I kursen tillämpas grundläggande webbanalytiska metoder att baserad på trafikdata från en web...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Business developer med fokus på digitalisering och hållbarhet

Distans På plats

Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Business Intelligence-analytiker

Nackademin

I utbildningen Business Intelligence-analytiker får du lära dig olika informationssystem och om begrepp som marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield managem...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Business Intelligence-analytiker

Utbildningen ger kunskaper i olika informationssystem och om begrepp som marknadsanalys, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, data mining, kundanalys, yield management, business activity monitoring o...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna

Business Marketing

Karlstads universitet

Kursen behandlar olika aspekter på affärer och marknadsföring. Ämnen som tas upp är bland andra utveckling av distributionssystem och utveckling av strategier.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Business process control and supply chain management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av försörjningskedjor. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning. Det innehåller två inriktningar: Fronten inom ...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Business process control and supply chain management, logistik och supply chain management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskap om styrning i och ledning av supply chain management. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot logistik och ekonomistyrning.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Business process control and supply chain management, ekonomi och verksamhetsstyrning

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet är uppbyggt kring logistik/supply management och ekonomi/verksamhetsstyrning. Det genomgående temat är att skapa effektivitet i försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Business-to-business marketing

Luleå tekniska universitet

Kursen behandlar industriell marknadsföring med fokus på inköpsbeteende, försäljningsaktiviteter och relationsbyggande på industriella marknader och med engelska som arbetsspråk.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

Textilhögskolan vid Högskolan i Borås

Utbildningen har tagits fram i samråd med textilbranschen. Du lär dig textilkunskap, företagsekonomi, ledarskap och affärsutveckling. Den kan också passa dig som vill bli egen företagare.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Butiksledare

Distans På plats

Stockholm School of Business

Utbildningen ger kunskap om butiksekonomi, ledarskap, försäljning och service. Den är framtagen i nära samarbete med ledande branschföretag.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Butiksledning

Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv inom butiksledning, den omfattar kurser i försäljning, ekonomi och ledarskap.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Cirkulär textil

Kursen ger en vägledning inom den komplexa textilnäringen.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Programmet är en kombination av en civilekonomutbildning med fördjupade kurser inriktade mot handel- och logistik. Utbildningen är initierad av Svensk Handel och har utvecklats i samarbete med bran...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Civilekonomprogrammet med inriktning mot service management

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Utbildningen är inriktad mot ledning av verksamheter med inslag av tjänster. Den passar dig som vill arbeta med kundrelationer, personal, organisations- och affärsutveckling, och marknadsföring i f...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Cloudutvecklare Amazon Web Service

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom säker applikationsutveckling med programmeringsspråket Java och relevanta databaser och använder molnplattformen AWS som utvecklingsmiljö.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

CSS-baserad webbdesign

Distans På plats

Umeå universitet

Kursen ger grundläggande kunskaper om webbdesign med aktuella standards.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Customer experience management

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Utbildningen är inriktad på kunders helhetsupplevelse av ett företag. Den ger förutsättningar att arbeta inom kunskapsfältet mellan två centrala ämnesområden – företagsekonomi och design – där digi...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Customer relationship managment

Kursen tar upp vad CRM är, dess fördelar, i vilka sammanhang CRM används, vilka teknologier som används och hur CRM kan implementeras.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Data analytics and business economics

Programmet ger kunskaper i dataanalysens roll i den digitala ekonomin och hur ”big data” kan användas. Programmering, datahantering och statistiska maskininlärningsmetoder är några av delarna som i...
Läs mer Högskola och universitet Lund

Data scientist

Utbildningen ger kunskaper i teoretisk och praktisk dataanalys, om hur data kan användas till konkurrensfördelar och förbättrade kundupplevelser.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Helsingborg Malmö Stockholm

Dataanalys/data enginering

Programmet ger kunskap, verktyg och färdigheter för att arbeta inom en rad olika tjänster som involverar analys av stora mängder data. Det ger generella kunskaper och färdigheter som behövs hos en ...
Läs mer Högskola och universitet Uppsala

Datadriven marknadsanalys och strategi

Distans På plats

Utbildning ger kunskaper i sökmotorsoptimering och annonsering, analys kopplat till dataflöden och marketing automation.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Design av digitala och immersiva upplevelser

Utbildningen omfattar studier inom designforskning, datavetenskap, elektroteknik, STS (science and technology studies) och humanistiska ämnen. Den ger kunskap i hur olika tekniker som AR, VR och MR...
Läs mer Högskola och universitet Karlshamn

Design av dynamiska webbsystem

Distans På plats

Luleå tekniska universitet

Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Design av lätthanterliga förpackningar

Distans På plats

Kursen ger kunskaper i att skapa lätthanterliga förpackningar.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Design för användarupplevelse

Umeå universitet

Kursen ger kunskaper i processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign.
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Designgymnasiet Kungsholmen

Designgymnasiet Kungsholmen

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med in...
Läs mer Certifierad gymnasial handelsutbildning Stockholm

Devops engineer

Utbildningen ger kunskaper i metoden Devops (Development & Operations) där man arbetar med mjukvaruutveckling och tar fram nya digitala tjänster. Genom att förena människor, processer och tekni...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Digital AD/Copy

Utbildningen ger kunskaper i att ta fram bild, text och rörligt material direkt anpassat för målgrupper.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Digital affärsutveckling

Distans På plats

Linnéuniversitetet

Programmet ger kunskaper i att identifiera, analysera och utveckla digitala affärsmodeller.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Ljungby Växjö

Digital affärsutveckling

Uppsala universitet

Programmet ger kompetens inom både företagsekonomi och systemvetenskap. Utbildningen kombinerar IT och ekonomi, vilket skapar möjligheter till arbete inom till exempel digital marknadsföring, e-han...
Läs mer Högskola och universitet Gotland

Digital analys och mätning

Distans På plats

Kursen ger kunskaper i att arbeta med dataanalys på ett systematiskt sätt, såsom konvertering, spårning, måluppföljning, KPIer, nyckeltal, tracking, tag management med mera.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Digital analytics

Distans På plats

Medieinstitutet

Utbildningen ger kunskaper bland annat i att mäta beteenden, samla in och analysera data och att optimera den digitala upplevelsen.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Digital analytics – conversion & visualization

Distans På plats

Utbildningen ger verktyg för att med konverteringsoptimering och datavisualisering ställa om till datadriven affärsnytta.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Digital analytics specialist

IHM Business School

Utbildningen ger specialiserade färdigheter att följa trafikströmmar, beteende, konsumtion och engagemang i digitala medier. Den omfattar flera ämnesområden som mätning och datainsamling i digitala...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Digital business

Programmet ger kunskaper i att analysera affärsmöjligheter som digitaliseringen medför, områden som behandlas är digitalisering, strategisk förändring, affärsinnovation och förnyelse.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Digital content designer

Medieinstitutet

Utbildning omfattar visuell formgivning och kommunikation för digital design.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Digital conversion manager

Distans På plats

Sälj & Marknadshögskolan

Utbildningen kombinerar praktisk marknadsföring, digital analys och konverteringsoptimering. Efter den ska du kunna arbeta proaktivt med digital annonsering och analys, test och konverteringsoptime...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Digital design

Distans På plats

Utbildningen kombinerar studier inom informatik och designvetenskap. Den ger kunskap för att bland annat kunna utveckla mobila tjänster, responsiva webbplatser, grafiska kommunikationslösningar.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Digital design och innovation

Högskolan i Halmstad

Utbildningen ger kunskaper i informatik, hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar. Olika former av interaktion och design av digitala lösningar som mobila tjänster, webbplatse...
Läs mer Högskola och universitet Halmstad

Digital design och innovation

Utbildningen ger kunskaper i informatik, hur teknologi, användarupplevelse och affärsmodeller samspelar. Olika former av interaktion och design av digitala lösningar som mobila tjänster, webbplatse...
Läs mer Högskola och universitet Halmstad

Digital design & strategy

Utbildningen ger kunskaper i UX, SEO och CRO. Studenterna tränas i att skapa effektiv digital kommunikation för produkter och tjänster.
Läs mer Övriga Stockholm

Digital designer

Yrgo

Utbildningen ger kunskap i UI-design, typografi, UX och motion design för formgivning av digitala koncept och produkter, varumärkesbyggande profiler, wireframes och design av innovativa produkter o...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Digital marketing

Linnéuniversitetet

Kursen ger dig kunskap i att förstå och hantera marknadsföringsstrategier på den digitala marknadsplatsen. Fördjupning kring sociala internet som fenomen och sociala medier som verktyg ingår.
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Digital marketing/growth manager

Utbildningen ger kunskaper i marknadsföring, analys och strategi och är specialiserad på att förstå de digitala kanalerna, samordna dessa för både extern och intern kommunikation samt utforska möjl...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna

Digital marketing specialist

IHM Business School

Utbildningen ger kompetens inom marknadsföring i digitala medier. Den rör allt från sökmotoroptimering, content marketing, datadriven marknadsföring, social media advertising till influencer market...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Digital marknadsförare

Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildningen ger kompetens för praktiskt och självständigt arbete som digital marknadsförare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Digital marknadsförare

Sälj & Marknadshögskolan

Utbildningen ger kunskaper i strategi, analys, utveckling och planering av digital marknadsföring. Du lär dig hantera de analysverktyg för att kunna optimera och kartlägga digitala rörelsemönster.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Digital marknadsföring

Distans På plats

Kursen ger kunskap om digital marknadsföring med syfte att studenten ska kunna arbeta professionellt med det.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Digital medieproduktion

Utbildningen har fokus på användarupplevelser (UX) inom digital medieproduktion. Innehållet är förankrat inom fältet människa-datorinteraktion (MDI) och inkluderar bland annat användarcentrerad des...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Introduktion till digital medieproduktion

Distans På plats

Umeå universitet

Kursen omfattar: Interaktionsdesign för digitala medier, grafisk formgivning och bildredigering samt webbutveckling.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Digital sales solutions

Distans På plats

Kursen omfattar två delar: digitala försäljningsmetoder och verktyg samt digitala strategier och affärsnärvaro.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Digital service management

Lunds universitet

Kursen ger inblick i hur digital service kan utvecklas, framför allt de mer teoretiska perspektiven på digitalisering och service. Undervisningen utgår bland annat från praktikfall.
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Digital store manager

Utbildningen ger strategisk och operativ kompetens för att utveckla och förbättra digitala butiksupplevelser ur ett kundperspektiv.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Alingsås Lidköping Uddevalla

Digital design and strategy

Berghs School of Communication

Utbildningen ger kunskaper i UX, SEO och CRO. Studenterna tränas i att skapa effektiv digital kommunikation för produkter och tjänster.
Läs mer Övriga Stockholm

Digital tjänsteutveckling

Distans På plats

Utbildningen som är tvärvetenskaplig innehåller kunskaper om digitala strategier och affärsmodeller, interaktionsdesign, UX och webbutveckling är centrala delar.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Luleå

Digitala medier

Programmet som kombinerar teori och praktik lär dig hantera, analysera, designa, programmera och producera digitala och interaktiva medier. Det ger kunskap i att skapa interaktiva system och mediep...
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Digitala medier

Utbildningen ger kunskap i att designa, skapa och anpassa olika medieprodukter för digitala plattformar, som material för webb och sociala medier. Flera kurser har fokus på att producera mediemater...
Läs mer Högskola och universitet Trollhättan

Digitala medier och analys

Utbildningen innehåller kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap som digitala medier och deras förhållande till teknologi, kultur och samhälle och digitala mediers tekniska förutsättningar.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Digitalisering och marknadsföring

Distans På plats

Mälardalens högskola

Kursen ger inblick i digital marknadsföring innebär och i varför det är viktigt för företag att idag ha en hög närvaro online. Kursen ger kunskaper om konsumentbeteende online samt hur digital mark...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Digitalisering och styrning

Göteborgs universitet Handelshögskolan

Kursen ger kunskap om hur digitalisering och informationssystem påverkar en organisations inre och yttre effektivitet, med inriktning mot tillämpningsområdena logistik och ekonomistyrning.
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Digitalization and services

Lunds universitet

Kursen ger inblick i hur digital service kan utvecklas, framför allt de mer teoretiska perspektiven på digitalisering och service. Undervisningen utgår bland annat från praktikfall.
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Distra gymnasium

Distra gymnasium

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med in...
Läs mer Certifierad gymnasial handelsutbildning Stockholm

Distributionslogistik

Högskolan i Gävle

Kursen omfattar distributionslogistikens roll i företaget och i samhället. Du lär dig om olika typer av system och medel för distribution av varor samt administration, juridik, transportupphandling...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Distributionsstyrning och ledarskap

Distans På plats

Yrgo

Utbildningen ger kompetens i att arbeta som terminalansvarig, lageransvarig, e-handelslogistiker eller arbetsledare inom distribution, terminal och lager. Den ger praktiska och teoretiska kunskaper...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-business management

Linnéuniversitetet

Kursen ger dig kunskap om drift, marknadsföring och tillämpning av e-handel i olika sammanhang. E-marknadsplatser, hantering av leveranskedjan inom e-handel, kundvård vid e-handel samt säkerhet och...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

E-commerce coordinator

Distans På plats

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om e-handel, digital försäljning, marknadsföring, analys och konvertering i digitala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-commerce logistiker

IHM Business School

Utbildningen ger specialiserad kompetens inom e-handelslogistik och en bred bild inom digital handel.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

E-commerce manager

IHM Business School

Utbildningen ger kunskap i e-handel och digital marknadsföring. Du får kompetens för att leda projekt och ta ett helhetsansvar för kundupplevelse, kundnytta, lönsamhet och affärsutveckling.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Kalmar Malmö Stockholm

E-commerce manager

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskap inom digital marknadsföring, digitala affärer, affärsutveckling, webbanalys, konverteringsoptimering, affärsekonomi och affärsjuridik.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping Stockholm

E-commerce manager

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskaper i digital marknadsföring, digitala affärer, affärsutveckling, webbanalys, konverteringsoptimering, affärsekonomi och projektledning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping Stockholm

E-commerce product manager

Borås Yrkeshögskola

Utbildningen ger dig kunskaper i att utveckla digitala affärer och ta fram systemlösningar som stödjer kundupplevelsen och affärsnyttan i företag och organisationer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Lidköping Uddevalla

E-commerce product manager

Campus västra Skaraborg

Utbildningen ger kunskaper i att utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar. Den ger en grund i grund i e-handelslösningar, affärsmodeller, omnihandel, digital marknadsföring och anal...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Lidköping Uddevalla

E-handel för fysiska butiker

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper i att skapa fungerande e-handel, med orderhantering, bokningar, lagerhantering, fraktalternativ och automatisk beräkning av kostnader. Den omfattar också att marknadsföra...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

E-handel och digitalisering

Mälardalens högskola

Kursen ger kunskaper och färdigheter som företag och organisationer behöver när de vill stärka sin verksamhet med IT. Du lär om möjligheter och utmaningar med IT och digitalisering och om vad föret...
Läs mer Högskola och universitet Västerås

E-logistik

Högskolan i Skövde

Du lär dig förstå ett företags logistikprocesser. Du går ut på ett företag och studerar, mäter och analysera vad som händer där.
Läs mer Högskola och universitet Skövde

E-logistik och e-business

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen ger en introduktion till logistik och elektroniska affärer. Den ger kunskaper i att utveckla och anpassa flöden och verktyg till kunders önskemål och i hur tillämpningar inom e-logistiken bi...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Ekonomisk geografi med inriktning mot handel och lokalisering

Umeå universitet

Du lär mer om varuströmmar mellan länder, företagens organisation och lokalisering och handelspolitik. Inom ämnet detaljhandelsgeografi studeras processer som leder till lokalisering av detaljhande...
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Elektronisk handel och digital marknadsföring

Distans På plats

Högskolan Kristianstad

Kursen ger insikt i elektronisk handel, hur du kan använda olika typer av digitala medier, användbara affärsmodeller, digitala marknadsföringsstrategier och dess koppling till företagets strategi.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Entreprenörskap och elektronisk handel

Distans På plats

Högskolan i Kristianstad

Kursen ger kunskaper om affärsmodeller för elektronisk handel, processen från utvecklandet av en affärsidé till en färdig affärsplan för ett företag som vill bedriva handel på webben. Fokus är på e...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Experience designer

Changemaker Educations

Utbildningen ger tvärvetenskaplig kompetens inom upplevelsebaserad design, analys och statistik, programmering, service design, UX, VR/AR och gamification.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Karlstad

Fashion management och marknadsföring

Utbildningen ger kunskaper i att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser samt textila värdekedjor, med ett särskilt fokus på hållbarhet.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Fördjupningskurs 1, logistik

Linnéuniversitetet

Kursen är inriktad på kundnyttan och effektiviteten inom logistik. Den ger fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp/mat...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Företagsekonomi, Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du lär mer om transport, tullfrågor, lokala lagar och regler, globala lagringsmöjligheter och import/exportmö...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Företagsekonomi, logistikstyrning och affärslogistik

Örebro universitet

Målet med kursen är att ge grundläggande förståelse av logistik i supply chain. Du lär dig om vilken inverkan leveransstörningar, lagerplanering, placering av lager, ruttplanering och transportsätt...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Företagsekonomi: transport management

Under utbildningen, som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning transport management, utvecklas förmågan att initiera, planera och leda verksamheter inom ett transport- eller logistikre...
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Account manager

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskaper i säljkoncept – från att ta fram kundsegment, till att boka besök, göra analys, föreslå produkt eller tjänst och driva affären till avslut.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping Linköping Tranås

Företagssäljare – B2B

Hermods Yrkeshögskola

Utbildningen ger en bred grund i försäljning, affärsmannaskap, kundförståelse och digital marknadsföring.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Lund

Företagssäljare, inriktning innovation

Stockholms Internationella Handelsskola

Du ska efter utbildningen kunna fungera som företagssäljare i en start up, en viktig kompetens i ett land där det startas 100 000 företag om året.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Förpackningsutvecklare/designer

Utbildningen ger kunskaper i att utveckla förpackningskoncept med helhetsperspektiv: säljande, effektiva, miljöanpassade, transportanpassade, lättöppnade och lätta att återvinna.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna

Försäljning och etik

Luleå tekniska universitet

Kursen ger kunskap om teorier om försäljning och hur man på ett effektivt sätt kan planera, genomföra och följa upp säljaktiviteter. Den tar upp etik och hur etiska begrepp och förhållningssätt kan...
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Försäljningsstrategier

Umeå universitet

Kursen ger kunskap om vilken roll inköp har i värdekedjan och hur organisationer kombinerar verktyg för att generera försäljning av organisationens erbjudanden.
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Front end webbutvecklare

Utbildningen ger kunskaper i att skapa interaktiva och avancerade webbapplikationer och webbsidor, bland annat i programmeringsspråket JavaScript.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Frontend app developer

Utbildningen ger kunskaper i dynamisk webbutveckling, där design och layout samverkar och stödjer kundens digitala upplevelse (UX/UI). Moment som hantera databaser, bygga responsiva webbplatser för...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Frontend developer

Distans På plats

Medieinstitutet

Utbildningen ger kunskaper i utveckling av responsiv design och mobila webbapplikationer. Du lär dig webbteknik för att producera avancerade webbplatser, webbdesign, wireframing, användbarhet/UX ti...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg Malmö Stockholm

Frontend developer

NBI – Handelsakademin

Utbildningen ger kunskaper i dynamisk webbutveckling, hur man jobbar med agila metoder samt programmeringsspråken Javascript, HTML och CSS.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Frontend developer

KYH Nationellt

Utbildningen ger kunskaper i att skapa gränssnitt för applikationer, från UX till kod och användarvänlighet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Eskilstuna Gävle Katrineholm Norrtälje Vingåker

Frontend developer

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper inom webbutveckling och webbdesign, HTML, CCS, Javascript och publishing.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Frontendutvecklare inriktning webbsäkerhet

Jensen yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskaper inom frontendutveckling med JavaScript, men också överblick över angränsande områden som projektledning, testning, backend-utveckling och UX/UI.  
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Frontendutvecklare

Jensen yrkeshögskola

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom frontendutveckling med JavaScript men också överblick över angränsande områden som projektledning, testning, backendutveckling och UX/UI.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Frontendutvecklare

EC Utbildning

Utbildningen ger färdigheter i att utveckla effektiva och responsiva webbsidor med bland annat HTML, CSS, JavaScript och strukturerad programutveckling.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Helsingborg Västerås

Frontendutvecklare

Utbildningen ger kunskaper i webbutveckling med inriktning på responsiv webb och mobila plattformar samt i JavaScript, HTML och CSS.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Karlstad

Garment technical designer

Utbildningens ger en teknisk specialisering inom konfektions- och produktionsteknik och fördjupade kunskaper i mönsterkonstruktion och gradering.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Grafisk design för webb

Uppsala universitet

Kursen ger en introduktion till grafisk design och bildproduktion för internet.
Läs mer Högskola och universitet Gotland

Grafisk design för webben

Distans På plats

Högskolan Kristianstad

Kursen omfattar historik, kreativa processer i designarbete och hur layout och typografi anpassas för att fungera på webben.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Grafisk design och webbutveckling

Jönköping University

Programmet ger dig färdigheter i att designa och koda interaktiva webbapplikationer för olika plattformar med fokus på användarupplevelsen. Du får bygga databasdrivna webbapplikationer från grunden...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Grafisk design och webbutveckling

I utbildningen ingår att bygga databasdrivna webbapplikationer från grunden, samt skapa mallar för Wordpress och programmera mobila webbapplikationer. Den innehåller också  HTML och CSS och grundlä...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Gränssnittsutveckling

Kursen ger kunskaper om verktyg för att skapa interaktiva lösningar.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Green logistic management

Distans På plats

Teknikhögskolan

Efter avslutad utbildning kan du planera och styra logistikflöden med hänsyn till miljö och hållbarhet. Du lär dig också managementteori och utvecklar din ledarskapsförmåga.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Örebro

Growth marketing

Utbildningen ger praktisk kunskap om onlineförsäljning, marknadskommunikation och affärsförståelse samt verktyg till content-produktion, webbanalys, konverteringsoptimering, SEO och annonsering på ...
Läs mer Övriga Stockholm

Grundläggande dataprogrammerare/webbutvecklare

Distans På plats

Kursen ger grundläggande kunskap inom webbutveckling, främst för en yrkesroll som front-end utvecklare.
Läs mer Folkhögskola Flexibel studieort / Distans

Grundläggande inköpsteknik

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grundläggande inköpsbegrepp, grundläggande metoder för inköp och leverantörsval samt om inköpens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Grundläggande logistik

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Kursen ger kunskap om grundläggande begrepp och aktiviteter i logistik, metoder för lagerstyrning, prognostisering, kostnadskalkyler och analys av kapitalbindning.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Gävle

Hållbara affärsidéer i butiken

Distans På plats

Ett digitalt kompetensutvecklingsprogram för handelsanställda inom mode och skor, kopplat till F/ACT Movement. Kursen vänder sig till dig som är eller har varit butiksanställd inom mode och skor oc...
Läs mer Övriga Flexibel studieort / Distans

Hållbarhet inom e-handel

Distans På plats

Utbildningen omfattar kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete inom e-handel och logistik.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Handel och lokalisering

Under kursen studeras effekter av detaljhandelns utveckling med avseende på lokalisering. Detaljhandelns strukturomvandling, effekter på fysiska butiker och framtidens fysiska butiker behandlas.
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Handelsekonomiprogrammet

Högskolan i Skövde

Handelsekonomiprogrammet ger färdigheter att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom detaljhandeln och handelsrelaterade branscher. Programmet ger kunskaper inom säljteknik, konsu...
Läs mer Högskola och universitet Alingsås Lidköping Skövde Varberg

Handelshögskolans logistikprogram

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Programmet som är inriktat mot logistik ger flera karriärvägar att välja bland: logistiker, logistikchef, inköpare och distributionschef i industri- och handelsföretag, logistik- och transportkoord...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Industrial technical artist

En Technical Artist hittar lösningar för att förenkla och effektivisera skapandet av bilder och animationer från 3D-modeller, så kallad rendering. Utbildningen ger kunskaper i programmering, skript...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Industriell ekonomi – industrial management and logistics

Högskolan i Gävle

Utbildningen omfattar studier i logistik, kvalitetsstyrning, miljöekonomi och organisation. Den ger kunskap i att utveckla processer utifrån ett kundfokuserat synsätt.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Industriell ekonomi – logistik och supply chain management

Högskolan Dalarna

Kursen ger en helhetssyn på ett företags försörjningskedja samt produktionsprocessens informationsflöde.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Industriell ekonomi – logistikingenjör

Högskolan i Borås

Utbildningen passar dig som vill arbeta med ekonomi och förstå teknik eller vice versa. Den omfattar kurser inom: matematik, industriell ekonomi, produktutveckling samt miljökunskap, logistik, indu...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Industriell logistik, fördjupning

Kursen innehåller avancerad materialbehovsberäkning, problemställningar kring produktion mot lager, montering och produktion mot kundorder, prognosteknik, variationer, kapacitetsbegränsningar, rati...
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Industriell organisation och ekonomi, inriktning sustainable supply chain management

Jönköping University

Utbildningen ger kunskap inom inköp, produktion, distribution, logistik och marknad samt hållbarhetsfrågor som rör näringsliv, samhälle och miljö.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning

Jönköpings University Tekniska Högskolan

Utbildningen ger bred kunskap om hur en verksamhet byggs upp, leds och kan utvecklas samt djup kunskap inom utformning, planering och styrning av materialflöden och tjänster. Kunskaper i processled...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Industriell organisation och ekonomi: Sustainable supply chain management

Jönköpings univeristet

Utbildningen är för dig som vill jobba som ingenjör i en ledande befattning med en helhetssyn på hur områdena inköp, produktion, distribution, logistik och marknad hänger ihop. Studenterna kommer f...
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Informatik A – digital affärsutveckling

Distans På plats

Södertörns högskola

Kursen omfattar affärsutveckling, tjänsters utformning och digital marknadsföring. Du studerar företag inom e-handel och förankrar dina kunskaper i praktisk utbildning.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Informatik webbutveckling

Lunds universitet

Kursen ger kunskap i att utforma dynamiska klient- och serverbaserade webbplatser med hög grad av interaktivitet och med användaren i centrum. Du lär dig att anpassa webbplatsen till flera olika må...
Läs mer Högskola och universitet Lund

Informationsdesign

Utbildningen ger kunskaper i bland annat webbdesign, grafisk design, datahantering, statistik, databassystem, grafik, digital bild och publicering.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Informationsdesign – kandidatprogram

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter från idé och design till programmering och publicering. Den innehåller kartläggning och analys av behov hos olika typer av uppdragsgivare, webbdesign, gra...
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Informationsdesign – introduktion

Distans På plats

Mälardalens högskola

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper kring informationsdesign för webbmediet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Inköp

Luleå tekniska universitet

Kursens syfte är att ge tillräckligt goda kunskaper om inköpsfunktionen för att du skall förstå dess betydelse i ett företag och för att du på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Inköp och supply management

Distans På plats

NBI – Handelsakademin

Utbildningen ger kompetens att arbeta som inköpare på operativ eller strategisk nivå. Den innehåller kurser ibland annat logistik, affärsjuridik, företagsekonomi, strategiskt inköp och supply manag...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg Luleå Malmö Växjö

Inköpare med strategisk och operativ kompetens

SKY, Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige

Utbildningen ger kunskaper i att genomföra inköpsförhandlingar och leverantörsutvärderingar på svenska eller engelska, beräkna totalkostnaden över livstiden för en produkt, upphandlingsuppdrag enli...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Örebro

Inköpare och upphandlare

Affärshögskolan

Utbildningen ger kunskaper i att leda eller delta i olika former av inköpsarbete, om lagstiftning kring upphandlingar, iatt på effektivt sätt bedriva förhandlingar och skriva avtal.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Inköpare/upphandlare

Affärshögskolan

Du får kunskap i att leda eller delta i olika former av inköpsarbete. Utbildningen innehåller lagstiftning kring upphandlingar och hur du bedriver förhandlingar och skriver avtal.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Västerås

Inköpsanalytiker

Kursen ger kunskaper strategiskt inköp och kategoristyrning, analys av marknad och omvärld, inköpsanalys, datamängdshantering, megatrender samt block-chain, RPA och AI.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Intelligenta transportsystem och logistik

Linköpings universitet

Programmet ger kunskaper och färdigheter för att designa, planera, analysera och styra framtidens transport- och logistiksystem. Det fokuserar på utveckling av system för både persontransporter och...
Läs mer Högskola och universitet Norrköping

Interaction design

Utbildningen ger färdigheter i att skapa upplevelser med produkter, tjänster och miljöer.
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Interaktionsdesign och UX

Kursen ger en översikt över grundläggande begrepp och metoder som används inom interaktionsdesign och användarupplevelser med särskilt fokus på webbutveckling och webbdesign.
Läs mer Högskola och universitet

Interaktionsdesigner

Distans På plats

Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom programmering och produktutveckling och fördjupade kunskaper inom användaranpassning av interaktiva system samt metoder för att utvärdera, analysera oc...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Kalmar

Interaktiva medier och webbteknologier

Linnéuniversitetet

Du lär dig hur man skapar och redigerar digitala medier, designar interaktivitet och utvecklar moderna webbplatser med användarnas behov i fokus.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Interaktiva medier och webbteknologier

Programmet ger teoretiska och praktiska grunder i ämnet medieteknik‚ hur man skapar och redigerar digitala medier, designar interaktivitet och utvecklar moderna webbplatser med användarnas behov i ...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

International logistics and supply chain management

Jönköping International Business School (JIBS)

Programmet ger dig kunskaper och färdigheter om ledning och styrning av internationella och globala försörjningskedjor och logistik.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Affärsinriktad speditör med inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

Yrgo

Utbildningen ger dig kompetens inom internationell spedition och logistik, affärsutveckling, transportekonomi, internationell handel, affärskommunikation, miljölogistik och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell spedition med inriktning miljölogistik

Yrgo

Utbildningen ger dig kompetens inom internationell spedition och logistik, affärsutveckling, transportekonomi, internationell handel, affärskommunikation, miljölogistik och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell affärslogistiker – green management

Hermods

Utbildningen ger kompetens i att plnera, organisera och effektivisera logistik med ett miljövänligt förhållningssätt.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell affärslogistiker inriktning hållbarhet och digitalisering

Utbildningen ger kompetens i att göra inköp, försäljning, förhandlingar, transporter och skeppning av varor till och från utlandet samt i den senaste digitala tekniken, med ett miljövänligt förhåll...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Helsingborg

Internationell designer inom textil, mode och funktion

Utbildningen syftar till att utveckla kreativ förmåga och ger kunskaper i den cirkulära produktutvecklingsprocessen.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Internationell handel och IT

Högskolan i Borås

Utbildningen ger kunskaper inom marknadsföring och ledarskap, kombinerat med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företags affärer. Möjlighe...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Internationell handel och marknadsföring

Högskolan Dalarna

Kursen behandlar faktorer som driver ett företag eller en organisation att etablera någon form av aktivitet – export, import, förädling – på utländska marknader.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Internationell handel och marknadsföring

Högskolan Dalarna

Kursen behandlar faktorer som driver ett företag eller en organisation att etablera någon form av aktivitet – export, import, förädling – på utländska marknader.
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Internationell handelslogistiker

Distans På plats

Folkuniversitetet norr

Utbildningen ger kunskap i ämnen som projektledning, affärsekonomi, logistik, export och import.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Internationell handelslogistiker – green management

Hermods

Utbildningen ger dig kunskap om tullfrågor, betalning, finansiering och riskhantering, varuflödets uppbyggnad och logistikens miljöpåverkan.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell inköpare

Stockholms internationella handelshögskola

Utbildningen ger dig kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare. Efter utbildningen kan du fungera som inköpsassistent, inköpare och produktchef.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell inköpare inom textil, mode och konfektion

Stockholms Internationella Handelsskola

Utbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som internationell inköpare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell inköpare inom textil, mode och funktion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper i prisförhandling, att avgöra kvantiteter samt i att förstå varans väg och välja rätt leverantör i rätt produktionsland.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Internationell key account management

Distans På plats

Linnéuniversitetet

Kursen ger kunskaper i rollen key account manager, med fokus på affärsmannaskap och ledar...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Internationell logistik

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursen ger en grundläggande överblick av transport, logistik samt logistiska principer. Du studerar logistik i internationella företag såsom transport, sökande av andra leverantörer, tullfrågor, lo...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Internationell logistik

Chalmers Tekniska Högskola

Programmet bygger på fyra huvudämnen: logistik, ekonomi, juridik och ledarskap. Du läser också kurser i projektledning, statistik och arbetsorganisation. Utbildningen ger grund för en karriär inom ...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Internationell handelslogistiker

Folkuniversitetet

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationella transporter, spedition, logistik, transportekonomi, transporträtt, affärsengelska. och transporter.   Kommentar:...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Umeå

Internationell marknadsföring

Programmet ger förståelse för arbetsledning och strategi inom internationell verksamhet, liksom olika typer av marknadsföring.
Läs mer Högskola och universitet

Internationell account manager

IHM Business School

Utbildningen ger dig kompetens inom exportförsäljning, ekonomi, internationell marknadsföring och logistik samt projektledning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Internationell säljare inom textil, mode och konfektion

Nordiska textilakademin

Utbildningen omfattar praktisk säljträning och ger förståelse för hur digitala verktyg kan nyttjas och hur ekonomiskt strategiska val görs. Studenterna arbetar med verkliga uppdrag och kunder.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Internationell säljare/marknadsförare

Sälj & Marknadshögskolan

Utbildningen ger kunskap inom områdena försäljning och marknadsföring med ett internationellt fokus.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Internationell spedition med inriktning miljölogistik

Yrgo

Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition, logistik, transportekonomi, transporträtt, miljölogistik och miljöberäkningar och transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Internationell speditör

Sigtuna kommun, Centrum för vuxenutveckling

Utbildningen ger dig kunskap för att arbeta som speditör, om logistikkedjor kundanpassade lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Internationell transportlogistik

Östsvenska Yrkeshögskolan

Du lär dig att arbeta med transportledning, att planera och organisera transporter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Internationell transportlogistiker

Hermods

Utbildningen ger kunskap i planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Internationella affärer

Programmet inom företagsekonomi har inriktning mot internationella affärer, särkilt i ekonomiska tillväxtområden som Kina, Indien, Latinamerika och Afrikanska kontinenten. Huvudområdet är företagse...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Introduktion till user experience design

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen ger grunderna till user experience design, både vad det innebär och hur man går tillväga.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

IT-design

Utbildningen ges inom ämnet informatik och ger teoretiska och praktiska kunskaper om relationen mellan människa, verksamhet och IT-system. Under utbildningen behandlas digitalisering ur dessa persp...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

IT-design: Affärssystem och ekonomi

Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Utbildningen förbereder dig för arbetsuppgifter inom allt från anpassning och upphandling av affärssystem till avancerad programvaruutveckling. Inriktningen affärssystem och ekonomi innehåller en k...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Textilt management, inriktning mode och handel

Textilhögskolan Högskolan i Borås

Utbildningen ger en god kunskapsgrund om textilt management, textil- och modehandel samt textila produkter och tillverkningsprocesser. Utbildningens huvudfokus är textilt management, det vill säga ...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Key account management

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig strategisk och komplex försäljning, affärsjuridik, avtal, ekonomi och finansiell planering.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping

Key account manager

Distans På plats

Sälj & Marknadshögskolan

Du får kunskaper inom strategisk försäljning, som affärsjuridik, avtal, ekonomi och finansiell planering. Du lär dig hur du stärker ett företags position på marknaden genom till exempel behovsanaly...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg

Konsumentbeteende

Kursen har fokus på de processer och aktiviteter individer genomgår när de söker, väljer, köper, använder och utvärderar varor och tjänster. I kursen tas även hänsyn till olika faktorer i omgivning...
Läs mer Högskola och universitet Sundsvall

Konsumentbeteende

Distans På plats

Kursen ger grundläggande och centrala kunskaper i konsumenters beteende och företags påverkan på individen i olika situationer.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Konsumentbeteende och konsumentkultur

Kursens integrerar kunskap om konsumentbeteende och marknadsföringsstrategier. Hur samhälleliga, psykologiska och könsperspektiv påverkar konsumentbeteende och konsumenternas beslutsprocesser under...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Kvalificerad inköpare

Distans På plats

Företagsekonomiska institutet

Du utvecklar din kompetens för arbete inom området inköp och upphandling med strategiska frågor kring supply chain management.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Stockholm

Kvalificerad säljare för optikbranschen

Norrtälje Optikcentrum

Utbildningen kombinerar teknik, mode, försäljning, entreprenörskap och hantverk.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrtälje

Kvalificerat inköp och upphandling

Östsvenska Yrkeshögskolan

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Du får kunskaper inom inköpsområdet och i ämnen som affärsengelska och projektmetodik.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Norrköping

Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil, mode och funktion

Nordiska textilakademin

Utbildningen ger kunskaper om faktorer som påverkar den textila värdekedjans komponenter och system, om tillverknings- och kvalitetsprocesser, om förutsättningar och arbetssätt i textil handel.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Logistics planner

Utbildningen ger kompetens för att arbeta som logistiker, logistikplanerare, logistikkoordinator och supply planner.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Växjö

Logistics service management

Lunds universitet

Programmet ger bred kunskap om logistik, organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap i organisationer där tjänster och service är viktiga. Programmet ges i samverkan med Lunds tekniska högs...
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Logistik 1

Distans På plats

Högskolan Väst

Kursen ger en grundläggande orientering om logistik och faktorer som driver fram utvecklingen inom området; storskalig produktion och globalisering, ökande produktkomplexitet och kundanpassning, ök...
Läs mer Flexibel studieort / Distans

Logistik 2

Luleå tekniska universitet

Kursen syftar till att ge kunskaper inom logistik, processtyrning och styrning av värdekedjor.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Logistik 2

Kursen ger kunskap i inköpsstrategier och leverantörsrelationer, material- och produktionsstyrning (prognoser, planering på olika nivåer, orderkvantiteter) distribution, lagring och transporter (tr...
Läs mer Högskola och universitet Trollhättan

Logistik, fördjupning

Linnéuniversitetet

Kursen inriktas på att öka kundnyttan och effektivitet genom att ge fördjupade kunskaper om distribution, lagerhållning, produktion, transporter, kvalitets- och processledning samt inköp och materi...
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Logistik, grundkurs

Distans På plats

Högskolan i Gävle

Du lär dig grundläggande logistikbegrepp, att tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser och om logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Logistik i försörjningskedjor

Linnéuniversitetet

På denna avancerade nivå skrivs individuella papers. "A series of problematizing lectures are arranged on four contemporary themes. Short papers are prepared in groups and discussed in seminars....
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Logistik och e-handelslösningar

Distans På plats

Utbildningen omfattar kurserna: digital handel och omnikanalhandel samt Distributionslogistik och varuflöden.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Logistik och ekonomi

Södertörns högskola

Utbildningen har tre centrala ämnen – finansiering, inköp och transporter. Du får även lära om näthandel och om hur internet och digitalisering påverkar företagande. De programspecifika kurserna be...
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Logistik och hållbarhet

Högskolan i Skövde

Kursen ger grundläggande kunskaper om logistik och dess roll i företags verksamhet samt dess betydelse för att kunna uppnå hållbara försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet

Logistik och innovationsledning

Högskolan i Gävle

Programmet ger fördjupade kunskaper i industriell ekonomi och om hur olika analys- och simuleringsverktyg kan skapa smidigare flöden. Samverkan och utveckling i olika skeden av processer är också i...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Logistik och styrning av försörjningskedjor

Lunds universitet

Programmet ger kunskap inom global logistik och supply chain management. Teoretisk kunskap varvas med praktik. Programmet är tvärvetenskapligt och omfattar design, planering och hantering av försör...
Läs mer Högskola och universitet Lund

Logistik och transportledning

Yrgo

Utbildningen ger yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Logistik & supply chain management

Kursen ger kunskaper i processbeskrivningar av försörjningskedjor och av hur dessa leds och styrs, logistikens roll för ledning och styrning av försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Logistikdesigner

Utbildningen ger kunskaper i logistikdesign, logistikekonomi och projektledning samt i att med dataanalys ta fram smarta logistiklösningar för hållbara affärer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås

Logistiker

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig att analysera, planera, styra och utveckla företagets produktionslogistik så att material, maskiner och människor används så effektivt som möjligt.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping Stockholm

Logistiker

Campus Telge

Du får kunskap i vad som krävs för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Södertälje

Logistiker

Campus Varberg

Utbildningen ger kunskap i att planera logistikflöden och välja transportlösningar utifrån såväl miljö som ekonomiska förutsättningar. Godshantering, lagerstyrning, digitala verktyg för logistikpla...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Varberg

Logistiker, arbetsledning och flerpartslogistik

SKY Stiftelsen Yrkeshögskola Sverige

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som logistik- och verksamhetsutvecklare, logistikansvarig på små och stora företag, inköpare eller logistikplanerare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borlänge Gävle Örebro

Logistiker – inriktning koordinator

Södertälje Kommun

Du får kunskap i vad som krävs för att fungera i en arbetsledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Södertälje

Logistiker/speditör med hållbarhetsprofil

Distans På plats

Utbildningen syftar till att ge kompetens för praktiskt och självständigt arbete som logistiker/speditör med hållbarhetsprofil. Du lär dig hur transporter fungerar inom olika transportslag, om poli...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Malmö Stockholm

Management av digital handel

Högskolan i Borås

Programmet innehåller traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap samt studier i datamining och e-business. Efter utbildning kan du bidra till att effektivisera och stär...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Marketing Automation

Medieinstitutet

Marketing automation syftar till att använda data för att underlätta och optimera företags marknadsföringsinsatser på ett kostnadseffektivt sätt. Marketing Automation Specialist, CRM-specialist, ma...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Marketing automation

Medieinstitutet

Utbildningen ger kunskaper i individbaserad och automatiserad kommunikation och marknadsföring och webbanalys. Den omfattar CRM (Customer Relationship Management), e-post marknadsföring och DR-data...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Marketing automation

Distans På plats

Kursen ge djupgående kunskap i analys av data som genereras i marknads- och säljprocesser och som är viktigt beslutsunderlag för planering och utvärdering av aktiviteter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Marketing automation specialist

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper i att skapa målgruppsanpassat innehåll med marketing automation-plattformar och i att skräddarsy kundupplevelser baserat på data och insikter.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Helsingborg

Marknadsföring, masterprogram

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Masterprogrammet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Marknadsföringsprogrammet

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Studenter från hela världen får möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Marknadsföring

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Studenter från hela världen får möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Marknadsföring

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet

Programmet erbjuder studenter från hela världen möjlighet att utveckla analytiskt tänkande och expertis inom marknadsföring. Huvudämnet är företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring.
Läs mer Högskola och universitet Växjö

Marknadsföring i mobila enheter

Kursen ger kunskaper i grundläggande begrepp inom marknadsföring och handel i mobila enheter och om hur engagemang och relationer i mobila enheter initieras och förstärks.
Läs mer Kalmar

Marknadsföring i nätverk

Kursens fokus är kund- och marknadskanalstrategier från relationsmarknadsförings- och CRM (Customer Relationship Management) perspektiv samt på värdet av relationer och anpassningar från ett nätver...
Läs mer Högskola och universitet Sundsvall

Logistik och transport

Göteborgs universitet

Programmet ger kunskap i logistik, både nationellt och globalt. Du får kunskap om relationer, flöden, kedjor, processer och system som förekommer internationellt. Hållbarhet är i fokus.
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Mikroekonomi och internationell handel

Distans På plats

Högskolan i Kristianstad

Kursen tar upp ekonomiska samhällsfrågor, teorier för producent- och konsumentbeteende under olika marknadsförhållanden och den offentliga sektorns roll i ekonomin. Den behandlar även handelsteori,...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Mikroekonomi och internationell handel

Karlstads universitet

Kursen utgår från grundläggande nationalekonomiska principer. Genom dessa studeras hur hushållens konsumtionsbeteende påverkar efterfrågan på varor och tjänster och hur producenternas produktions- ...
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Miljö och hållbar utveckling

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper om förutsättningar för en hållbar miljöutveckling och planering av klimatsmarta transporter. Den innehåller delar som juridik som omger transporter, livscykelanalyser som...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Mjukvaruutveckling och mobila plattformar

Jönköping University

Programmet lär dig att utveckla appar, tjänster och system för mobila plattformar och webben.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Modedesign

Läs mer Högskola och universitet Borås

Multimodal informationsdesign

I kursen presenteras olika metoder och verktyg inom informationsdesign som diskuteras och reflekteras kring.
Läs mer Högskola och universitet Eskilstuna

Offentlig upphandlare

Stockholms Internationella Handelsskola

Efter utbildningen kan du ansvara över strategiska inköp, se till att lagar och regler följs korrekt vid upphandlingar och naturligtvis sitta vid förhandlingsbordet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare

Yrgo

Utbildningen ger bred kompetens att arbeta med bland annat upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandlingar av pris och leverantörsvillkor.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Offentlig upphandlare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningen ger kunskaper i upphandling och omfattar bland annat affärsrätt, inköpsekonomi, upphandlingsteknik, offentlig förvaltning och hållbarhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Offentlig upphandlare/inköpare

Distans På plats

TUC Yrkeshögskola

Utbildningen ger kunskap om alla steg i den omväxlande inköpsprocessen och hur offentliga medel används effektivt i dessa – från omvärldsanalys, planering och genomförande till avslut och utvärderi...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Jönköping

Online merchandiser

Sälj & Marknadshögskolan

Utbildningen syftar till en specialiserad yrkesroll inom online marknadsföring. Den omfattar strategiskt och operativt arbete kopplat till digital marknadsföring och e-handelsförsäljning av varor o...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

Online video producer

Utbildningen kombinerar kurser inom produktionsteknik (foto, ljud och klippning) med marknadsföring, distribution och konceptutveckling alla med fokus på digitala plattformar.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Onlinemarknadsförare

Medieinstitutet

Utbildningen ger kunskaper i sökmarknadsföring, digital annonsering, innehållsmarknadsföring, medieplanering och kampanjkoordination i digitala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Operativ digital kommunikatör

Utbildningen ger kunskaper om hur företag och organisationer kan använda sociala medier och internetmarknadsföring i sin kommunikation, hur man stärker varumärken, bygger relationer med kunder och ...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Lidköping Uddevalla

Optikerassistent med säljkompetens

Folkuniversitetet Uppsala

Utbildningen ger kunskap om grundläggande optik, ögats anatomi, sjukdomar och synfel parallellt med försäljning, marknadsföring, kundpsykologi, styling, färganalys och skyltning i butik. Du lär dig...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Uppsala

E-commerce product manager

Borås Yrkeshögskola

Utbildningen ger dig kunskaper i att utveckla digitala affärer och ta fram systemlösningar som stödjer kundupplevelsen och affärsnyttan i företag och organisationer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Borås Lidköping

E-commerce product manager

Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningen ger dig kunskaper i att utveckla digitala affärer och ta fram systemlösningar som stödjer kundupplevelsen och affärsnyttan i företag och organisationer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Uddevalla

Produkt- och processutveckling – produktion och logistik

Mälardalens högskola

Programmet ger kunskap i moderna produktions- och logistiksystem. Du lär dig analysera, utvärdera och optimera lösningar för att utveckla systemen. Du får en avancerad bas i planering och optimerin...
Läs mer Högskola och universitet Eskilstuna

Professional video editor

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom både det teoretiska och praktiska inom postproduktion. Den kombinerar kurser inom videoredigering, dramaturgi/storytelling, musik samt grafisk animation.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Rekarnegymnasiet

Rekarnegymnasiet

I samarbete med handelns parter och Certifierat i Sverige har Handelsrådet tagit fram en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Certifieringen är öppen för alla gymnasieutbildningar med in...
Läs mer Certifierad gymnasial handelsutbildning Eskilstuna

Retail management

Utbildningen ger kunskap, färdighet och kompetens för jobb inom handel, både i Sverige och internationellt. Utbildningen ger kunskap om handel och service, konsumentbeteende, juridik, ekonomi och r...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar

Retail management – bachelor program (BSc)

Handelshögskolan i Stockholm

Programmet är inriktat mot detaljhandel och marknadsföring. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet och finansieras till stor del genom Stiftelsen Retail Management.
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Retail management – ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm

Programmet är inriktat mot detaljhandel och marknadsföring. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet och finansieras till stor del genom Stiftelsen Retail Management.
Läs mer Högskola och universitet Stockholm

Rörlig bild introduktion

Distans På plats

Kursen ger kunskaper i att utvecklas inom videoproduktion.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Rörlig bild och webcasting

Kursen ger grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper i produktion och distribution av video för webbmedier, som strömmande video- och webcasting-tjänster, webpublicering via bloggar och webb...
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Säljare B2B

Stockholm School of Business

Utbildningen omfattar kvalificerad försäljning, marknadsföring, affärsekonomi och juridik. Du lär dig att behärska de digitala kanalerna för kvalificerad försäljning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Account manager B2B

IHM Business School

Accaount manager är en bred säljutbildning som ger kunskaper inom försäljning, marknadsföring och ekonomi.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Säljare IT Solutions B2B

IHM Business School

Du lär dig komplex lösningsförsäljning, att skapa långsiktiga affärsrelationer, driva förändringsprojekt och att leda kunden mot ökad lönsamhet.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Samhällets logistik

I programmet möts logistik, ekonomi och samhällsvetenskap. Utbildningen ger kunskap i logistik och tillämpad matematik (statistik, optimering och simulering) och industriell ekonomi.
Läs mer Högskola och universitet Norrköping

Service management

Studierna omfattar service management, hållbara affärer och ledarskap och företagsekonomi.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Service management retail

Programmet omfattar studier i organisationsteori, kundrelationer, hållbarhet och platsutveckling. Det ger fördjupad kunskap om marknadsföring, butiksplanering, social hållbarhet, handelslogistik oc...
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Service management – retail management

Lunds universitet

Service management är ett tvärvetenskapligt ämne som ger dig ger dig kunskap om ekonomi, organisering, marknadsföring och ledarskap i verksamheter där kundrelationer är viktiga. Under utbildningen ...
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Service management supply chain management

Programmet ger fördjupad kunskap och förståelse för service management och i att strategiskt utveckla och leda serviceverksamheter.
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Service management sustainable service management

Programmet ger insikt i servicesektorn och kunskap om organisering och ledning av kundnära verksamheter.
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Simulering av logistiksystem

Högskolan i Gävle

Du lär dig använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem och att tillämpa en simulering.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Simulering av logistiksystem

Högskolan i Gävle

Du lär dig använda teori för att formulera och analysera ett logistiksystem och att tillämpa en simulering.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Simuleringsteknik för logistiksystem

Kursen ger fördjupade kunskaper i simuleringsteknik för logistiksystem.
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Sinnesmarknadsföring

Distans På plats

Kursen behandlar sinnesmarknadsföring och kundupplevelser och dess betydelse för företag och konsumenter. Sinnesuttryck, sensationer och sinnesupplevelser relaterade till hjärnan och de fem sinnena...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Social, content & influencer marketing

Utbildningen lär dig att utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som står till buds inom marknadsföring i sociala medier, innehållsmarknadsföring, annonsering, och influencer ...
Läs mer Yrkeshögskola (YH)

Social media manager

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper i hur kommunikation och analys kan bidra till att utveckla ett företags närvaro i sociala medier.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Sociala medier och webbteknologier

Distans På plats

Programmet ger kunskaper i design och utveckling av tjänster och verktyg för sociala medier med hjälp av webben och mobila teknologier. Kurserna omfattar webbteknologier, design och interaktion, so...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Växjö

Sökmarknadsföring SEO & SEM

Distans På plats

Utbildningen ger kunskaper i att hantera verktyg, system och arbetsmetoder inom sökoptimering och sökmarknadsföring.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Speditör/logistiker med hållbarhetsprofil

Stockholms Internationella Handelsskola

Du lär dig förmågan att hitta miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningar. Den innehåller bland annat kurser i spedition, miljölogistik, transportekonomi och projektledning.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö Stockholm

Statistik och dataanalys, kandidatprogram

Linköpings universitet

Vi lever i ett informationssamhälle där data står alltmer i centrum. Arbetsmarknaden ropar efter personer med kompetens inom statistik och dataanalys. Är du analytisk, tycker om matematik och vill ...
Läs mer Högskola och universitet Linköping

Strategier och principer för effektiv logistik

Högskolan i Gävle

Kursen ökar kursdeltagarnas kunskap om och förståelse för strategier och principer för effektiv logistik, både i teori och i praktik. Kursen är baserad på den senaste utvecklingen inom logistikfors...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Strategier och principer för effektiv logistik

Kursen är baserad på en integrerad syn på logistik, marknadsföring och informationsteknologi. Den ger kunskaper om och förståelse för strategier och principer för effektiv logistik, både i teori oc...
Läs mer Högskola och universitet Gävle

Strategies for e-business

Kursens omfattar hur e-business påverkar möjligheter och förutsättningar för affärsutveckling och verksamhetsutveckling ur ett ledningsperspektiv.
Läs mer Högskola och universitet Lund

Strategisk inköpare

Grit Academy

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter för rollen som strategisk inköpare.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Strategisk inköpare

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse, får kunskap om anskaffningsprocessen samt hur inköp påverkar produktionsekonomin.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping

Strategisk inköpare/upphandlare

TUC Yrkeshögskola

Du lär dig inköpsfunktionens strategiska betydelse, får kunskap om anskaffningsprocessen samt hur inköp påverkar produktionsekonomin.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Linköping Stockholm

Strategiskt inköp och upphandling

One Academy

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter för att kunna jobba operativt och taktiskt med inköp och upphandling i såväl privat- som offentlig sektor. Projektledning, affärsengelska, förhandling, hå...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Malmö Stockholm

Styrning av textila värdekedjor

Utbildningen ger kunskap i att hantera marknadsföring och konsumentbeteende inom textil- och modeprocesser samt textila värdekedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet.
Läs mer Högskola och universitet

Supply Chain Information Systems

Kursen ger kunskap om de viktigaste funktionerna och tillämpningarna av olika Supply Chain Information Systems och metoder för att konfigurera/anpassa och hantera implementering av dessa.
Läs mer Högskola och universitet

Supply chain management

Distans På plats

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans Örebro

Supply chain management

Luleå tekniska universitet

Kursen handlar om planering och ledning av alla aktiviteter och processer inom inköp, produktion och logistik, från leverantör till slutkund.
Läs mer Högskola och universitet Luleå

Supply chain management

Programmet ger kunskap i att designa, hantera och utveckla strategier för försörjningskedjor.
Läs mer Högskola och universitet Helsingborg

Supply chain management

Kursen ger en fördjupning inom området supply chain management. Globala trender, utmaningar och strategier samt teknologisk utveckling kopplat till området Supply Chain Management behandlas liksom ...
Läs mer Högskola och universitet Eskilstuna

Supply chain management – affärsdriven logistik

Distans På plats

Högskolan i Skövde

Kursen behandlar samspelet mellan planeringsnivåerna i företag samt samarbete mellan företag i flödeskedjor. Kursen ger en helhetssyn på affärsdriven logistik.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Supply chain operations management

Programmet ger kunskaper i flödesekonomi, verksamhetsstyrning, industriteknik och arbetsorganisation och ger kompetens i att arbeta med hanteringen av distributionskedjor.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Sustainability within procurement

Kursen ger kunskaper för att långsiktigt utveckla hållbarhetsarbete i en inköps- eller upphandlingsroll.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Systemvetenskap

Utbildningen ger kunskap i informationssystem, processer, organisation, programmering och ekonomi.
Läs mer Högskola och universitet Linköping

Systemvetenskapliga programmet

Örebro universitet

Programmet ger kunskap om människor, verksamheter och informationsteknologi. Det omfattar bland annat informatik, där grunderna i system- och programutveckling behandlas. Kursen avslutas med ett pr...
Läs mer Högskola och universitet Örebro

Systemvetenskapliga programmet

Högskolan Dalarna

Målet för programmet är att du efter avslutad utbildning ska kunna kartlägga och analysera behov hos människor och organisationer, för att kunna designa och utveckla IT-lösningar samt införa och te...
Läs mer Högskola och universitet Borlänge

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation

Umeå universitet

Utbildningen ger kunskap i samspelet mellan människa och teknik, som systemvetare kan du utforma och anpassa den till olika användare och situationer.
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Technical account manager

Distans På plats

Utbildningen ger kompetens inom försäljning med fokus på digitalisering och automatisering. Några av de ingående kurserna är: affärsekonomi, affärsjuridik, försäljning, marknadsföring och projektle...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg

Tekniker för webbdesign

Distans På plats

Högskolan i Borås

Kursen kretsar kring två standarder som är vanliga i samband med webbpublicering: Hypertext Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheets (CSS).
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Tekniker – robot och automatiserad logistik

Utbildningen ger kunskaper i kvalitets- och miljöledningssystem, planering och design av logistikprocesser samt modellering och simulering av skeenden.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Eskilstuna

Textilekonomutbildning

Högskolan i Borås

Utbildningen ger kunskaper om textil produktion. Den leder till uppgifter inom det textil- och moderelaterade näringslivet som inköp, försäljning och produktutveckling på detaljhandels- och modeför...
Läs mer Högskola och universitet Borås

Textilt management

Utbildningen ger introduktion och fördjupning i textil produktion och i hur den textila värdekedjan hanteras.
Läs mer Högskola och universitet Borås

Tillämpade affärsmodeller för supply chain management i excel

Kursen ger grundläggande kunskaper i kalkylprogram, i datahantering och grundläggande databashantering och i analys av logistik och supply chain data.
Läs mer Högskola och universitet

Transport management

Malmö högskola

Utbildningen ger kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap samt IT, trafikplanering, Supply Chain Management och ledarskap.
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Transportledare grön logistik

Distans På plats

Teknikhögskolan

Utbildningen ger kunskaper i logistik och transportplanering, transportjuridik, ekonomistyrning och flödesplanering, anpassade IT-system för transport- och logistikbranschen och miljöoptimering av ...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Uddevalla

Transportledare – grön logistik

Teknikhögskolan

Du lär dig att självständigt samordna och styra gods- och transportflöden ur ett hållbart perspektiv. Utbildningen ger kunskap bland annat i att tolka juridiska dokument inom transportområdet och i...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Uddevalla

Upplevelsedesign och användbarhet

Distans På plats

Mälardalens högskola

Kursen på avancerad nivå vänder sig till dig som har tidigare högskolepoäng och är yrkesverksam.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

User experience design

Programmet ger kunskaper i att förstå och designa system och produkter som är både lätta att använda och ger en bra upplevelse. Teorin omfattar kognitionsvetenskap, systemutveckling och design.
Läs mer Högskola och universitet Skövde

User experience design

Programmet erbjuder kunskap i att praktiskt lära processer och metoder som ger stöd i allt från produktdesign till utveckling och produktleverans.
Läs mer Högskola och universitet Jönköping

Visual merchandiser/butiksledare

Distans På plats

Entreprenörskolan

Kursen ger en grund både i rollen som visual merchandiser och som butiksledare.
Läs mer Övriga Flexibel studieort / Distans Leksand

Utveckling av e-tjänster

Distans På plats

Programmet ger kunskap i att arbeta med utveckling av e-tjänster, särskilt mobila.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

Kursen ger kunskaper i att skapa en optimal användarupplevelse (UX) som integrerar användarbehov med funktionalitet och användbarhet.
Läs mer Högskola och universitet Borås

UX-designer

Yrgo

Utbildningen ger dig kunskap i att förstå människor och deras behov i relation till en produkt, tjänst eller företeelse. Du lär dig hur du samlar in och tolkar data, om språnget från data till konc...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

UX-designer

Nackademin

Utbildningen ger kunskaper i att skapa prototyper för webb, tjänster eller multimediaprodukter med hjälp av wireframes, designskisser eller i CSS/HTML. Metoder inom UX, som effektkartläggning, hypo...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna

UX-designer

Utbildningen ger kunskap i användarvänlig och smart design. Den omfattar att designa utifrån samspelet mellan olika digitala plattformar, förstå innebörden av sömlösa övergångar och responsiv desig...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Helsingborg Malmö

UX-designer

Utbildningen ger kunskaper i att omsätta ett varumärkes värde i praktisk UX-design och programmering för UX-design.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg

UX-designer

Utbildningen ger kunskap i vanliga program och hantverket kring user-research, att förstå affärsmål och organisationers mål.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

UX-designer med kravkompetens

Utbildningen ger kunskaper i kravhantering enligt IREB, interaktionsdesign, grundläggande IT, objektorienterad systemutveckling och analys samt wbbutveckling.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Värdeskapande logistik

Yrkeshögskolan Jönköping

Utbildningen ger kunskaper i hur man effektiviserar varuflöden och anpassar dem efter e- handel och om regler lagar och avtal som styr internationella transporter, export och iumport.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Falköping Jönköping Ljungby

Videoredigering och rörlig bild

Distans På plats

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom videoproduktion.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Visual merchandiser

Frans Schartaus Handelsinstitut

Utbildningen ger kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta med visuell kommunikation inom butik, e-handel och event.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Visual merchandiser

Distans På plats

Stockholm School of Business

Utbildningen ger specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk varupresentation, butikskommunikation och konceptvisualisering i fysiska och digitala miljöer.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans

Visual merchandiser – unified commerce

Stockholm School of Business

Utbildningen ger kompetens att arbeta praktiskt och strategiskt med visuell kommunikation i både digitala och fysiska butikskoncept.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Visuell kommunikation och design

Utbildningen ger en bred teoretisk bas inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och fördjupade kunskaper i formgivning, digital kommunikation och interaktiva medier.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Webbanalytiker

Medieinstitutet

Utbildning ger kunskaper webbanalys, spårningsteknik, konvertering, mätetal och mätpunkter, analysverktyg, webbteknik  samt digital marknadsföring
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Webbdesign och webbutveckling

Karlskoga folkhögskola

Kursen innehåller moment som grafisk design, webbutveckling, de vanligaste programmeringsspråken, front- och back end development.
Läs mer Folkhögskola Karlskrona

Webbdesign

Karlstads universitet

Kursen består av två delar: webbutveckling och digital bildbehandling. Webbutvecklingsdelen går från grunderna i HTML och skapandet av enkla HTML-dokument till produktion av kompletta webbplatser.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Webbdesign med JavaScript och Document object model

Umeå universitet

Kursen ger förståelse för, och praktisk kunskap i, hur webbsidors dynamiska beteende kan formas. Två centrala begrepp är Document Object Model (DOM) och JavaScript.
Läs mer Högskola och universitet Umeå

Webbdesigner

Distans På plats

Högskolan Väst

I kursen blandas teori med praktik inom områden som grafisk design, HTML och CSS samt programmering. Efter avslutad kurs ska du kunna skapa en avancerad webbplats med design och funktion som har an...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbproduktion

Uppsala universitet

Kursen ger kunskap om grundläggande tekniker inom webbutveckling samt hur dessa nyttjas för att skapa webbplatser.
Läs mer Högskola och universitet Uppsala

Webbprogrammerare

Linnéuniversitetet

Utbildningen ger kunskap i programmering. Du kommer att skapa webbapplikationer för olika plattformar med aktuella arbetssätt och metoder. Kodkvalitet, säkerhet, testning och entreprenörskap genoms...
Läs mer Högskola och universitet Kalmar Växjö

Webbprogrammering

Blekinge tekniska högskola

Under utbildningen lär du dig utveckla och kvalitetssäkra små som stora programvarusystem, både webbplatser och bloggverktyg liksom större system av e-handel och transaktionsintensiva system.
Läs mer Högskola och universitet Karlskrona

Webbsystem och ramverk

Distans På plats

Umeå universitet

Kursen behandlar (tredjepartsutvecklade eller open source) ramverk med inbyggt stöd för bland annat separation av användargränssnitt och underliggande logik, geografisk positionering och autentiser...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutvecklare

Yrgo

Utbildningen ger kunskaper i tekniker och programmeringsspråk som HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP och C#, och att utveckla webbapplikationer med hög interaktionsförmåga med fokus på UX (user experi...
Läs mer Högskola och universitet Göteborg

Webbutvecklare

IT-Högskolan

Utbildningen ger kunskap i att skapa hemsidor med hjälp av CMS verktygen WordPress och Drupal och webbutveckling i bland annat PHP och Javascript.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Stockholm

Webbutvecklare

Karlstads universitet

Utbildningen ger kunskap i att tekniskt utveckla webbplatser och webbaserade system genom att använda aktuella programmeringsspråk och tekniker och interaktionsdesign.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Webbutvecklare

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i grafik och design, fokus är programmering och utveckling.
Läs mer Folkhögskola Glimåkra

Webbutvecklare content management system

Medieinstitutet

Utbildningen ger kunskaper i att utveckla webbplatser på olika plattformar, bygga strukturer och system och jobba mot olika open-source CMS-verktyg.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Webbutvecklare e-handel

Distans På plats

Changemaker Educations

Utbildningen ger kunskaper om dynamisk webbutveckling där design, layout och webshopens funktioner samverkar och stödjer kundens totala upplevelse (UX/UI). Du lär dig hantera databaser, bygger resp...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Boden Flexibel studieort / Distans

Webbutvecklare fullstack open source

Nackademin

Utbildningen ger kompetens inom både backend och frontend. Studenterna kommer att kunna utveckla interaktiva webbapplikationer i bland annat NodeJS, PHP och JavaScript för komplexa miljöer med häns...
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Solna

Webbutvecklare inom e-handel

Medieinstitutet

Du får kompetens inom ledande e-handelssystem och lär dig utveckla och programmera med märk- och skriptspråk som HTML5, CSS3, Javascript/jQuery, PHP och XML.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Göteborg Stockholm

Webbutvecklare inom .NET

Distans På plats

EC Utbildning

Utbildningen ger kunskaper i att utveckla interaktiva webbsidor, applikationer och gränssnitt mot användare, databasdesign samt plattformsoberoende multimedia-applikationer för webbpublicering.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Flexibel studieort / Distans Göteborg Halmstad Helsingborg Örebro

Webbutvecklare inriktning e-handel

Utbildningen ger teoretiska och praktiska färdigheter i kvalificerad webbutveckling med inriktning mot e-handel, betalningslösningar och affärsutveckling.
Läs mer Yrkeshögskola (YH) Malmö

Webbutvecklare – programmering

Högskolan i Skövde

Utbildningen omfattar design och programmering. Tekniker som HTML, XML, CSS, DOM, JavaScript, PHP och Ajax ingår, liksom kunskap om databaser och hur du kopplar dessa till din webbapplikation. Säke...
Läs mer Högskola och universitet Skövde

Webbutveckling

Karlstads universitet

Kursen behandlar hur webbaserade applikationer utvecklas i en treskiktsarkitektur bestående av ett flertal klienter och en server.
Läs mer Högskola och universitet Karlstad

Webbutveckling

Mittuniversitetet

Utbildningen riktar sig till dig som har ett intresse för datorer och teknik. Efter studierna kan du arbeta med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Du lär dig arbeta med ra...
Läs mer Högskola och universitet Sundsvall

Webbutveckling – content management och drift

Kursen ger kunskaper i hur webbpubliceringssystem kan skräddarsys för speciella arbetsuppgifter och hur en applikation kan konfigureras.
Läs mer Högskola och universitet

Webbutveckling I

Distans På plats

Stockholms universitet

Kursen omfattar grundläggande utveckling för webben: struktur med HTML5, design med CSS 3, programmering inom understödjande tekniker och information från användaren.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutveckling I – introduktion

Distans På plats

Luleå tekniska universitet

Kursens mål är att ge en god förståelse för vikten av genomtänkt design på en webbplats.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutveckling II

Distans På plats

Stockholms universitet

Kursen ger kunskap i avancerad utveckling för webben. Dynamik med JavaScript, programmering inom kodseparation, sessionshantering, meddelandehantering, databaser, innehållshantering och säkerhet in...
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutveckling II – klient

Malmö universitet

Kursen ger kunskap i och färdighet inom webbprogrammering med inriktning mot klientsidan. Målet är att du självständigt kunna framställa webbapplikationer utifrån aktuella standarder och webbteknol...
Läs mer Högskola och universitet Malmö

Webbutveckling II – Skriptspråk och databaser

Distans På plats

Luleå tekniska universitet

Kursen behandlar olika klient- och serverbaserade skriptspråk för utveckling av webbplatser med interaktivitet. En viss tyngd läggs också på att förstå grundläggande programmeringsbegrepp.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutveckling med HTML och CSS

Distans På plats

Högskolan Väst

Kursen ger dig kunskaper i de tekniker som behövs för att utveckla moderna webbplatser som följer dagens standarder. Kursen fokuserar på webbens byggstenar XHTML/HTML5 och CSS.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans

Webbutveckling och programmering

Distans På plats

Kurspaketet ger en grund att stå på inför fortsatta studier inom området webbutveckling och webbprogrammering.
Läs mer Högskola och universitet Flexibel studieort / Distans