Hem / Resurser / QR-koder

QR-koder

QR-koder

Jonas Carlzon
Strömbackaskolan

Syftet och mål med upplägget
Att elever ska fundera på relationen mellan det digitala och den fysiska butiken

Koppling till styrdokument
Programvaror, verktyg och plattformar för att använda och dela information inom valt yrkesområde (Programhantering)

Omfattning
3 lektioner á 60 min


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se