Hem / Resurser / Service och upplevelse i den fysiska butiken

Service och upplevelse i den fysiska butiken

Service och upplevelse i den fysiska butiken

Katja Johansson
Alströmergymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Förståelse för förändringarna som sker i handeln och betydelsen av service i en alltmer digitaliserat handel

Koppling till styrdokument
Servicekunskap

  • Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice.
  • Attityder och värderingar i servicesituationer.

Omfattning
1 – 2 lektioner (minst)


Gymnasiet (APL/Lärling)

Dokument / fil, Undervisningsupplägg


Filer

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se