Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Produktens väg till handeln

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Nivå: Prao

Tema: Yrkesutveckling och karriär

Område: Branschkompetenser, Kompetensområden

Kompetens: