Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Säker i butik

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Tema: Arbetsmiljö och säkerhet

Område: Arbetsmiljö, Säkerhet

Kompetens:

Beskrivning av resurs

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.