Hem / Samverka / Säker i butik

Säker i butik

Beskrivning av resurs

Säker i butik är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.


Gymnasiet (APL/Lärling), Yrkeshögskolan (LIA)

Arbetsmiljö, Arbetsmiljö och säkerhet, Säkerhet


Länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se