Hem / Samverka / Uppdrag 104 – Kvalitets- och miljömärkningar

Uppdrag 104 – Kvalitets- och miljömärkningar

Med kvalitets- och miljömärkningar på produkter blir det enklare för kunden att till exempel förstå vad produkten innehåller och var och hur den har tillverkats. Olika märkningar kan betyda olika saker. En del visar att produkten uppfyller en viss kvalitet eller funktion. Andra märkningar visar att produkten är miljövänlig eller hälsosam.

I det här uppdraget får du lära dig mer om olika kvalitets- och miljömärkningar.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Kvalitet och miljö, Kvalitets- och miljömärkning

Hållbarhet, Organisation


  1. Välj ut några produkter i butiken/företaget med olika märkningar. Vad betyder märkningarna?
  2. Jämför med liknande produkter ur butikens/företagets sortiment som inte har någon märkning. Vad skiljer dem åt?
  1. Vad tror du att det betyder det för kunderna att det finns kvalitets- och miljömärkningar?
  2. Är du själv beredd att betala mer för att få en viss märkning? Varför/varför inte?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se