Hem / Samverka / Uppdrag 105 – Butikscertifiering

Uppdrag 105 – Butikscertifiering

Certifieringar och märkningar har utvecklats sedan 90-talet för att hjälpa kunden att göra hållbara produktval. En växande trend inom handeln är att certifiera hela butiken/företaget.

I det här uppdraget får du undersöka vad det innebär att ha en butikscertifiering och i vilken utsträckning butiken/företaget uppfyller de kriterier som ställs med en standard, t.ex. enligt KRAV eller Svanen.


Yrkeshögskolan (LIA)

Exponering, Kvalitet och miljö, Kvalitets- och miljömärkning, Marknadsföring

Hållbarhet, Initiativ, Kommunikation


  1. Välj ut en lämplig butikscertifiering i samråd med din handledare.
  2. Gör en förstudie och undersök möjligheterna till en butikscertifiering.
  1. Vilka möjligheter/hinder kan en butikscertifiering innebära för butiken/företaget?
  2. Har butiken/företaget en miljöpolicy?
  3. Ställer butiken/företaget upp årliga miljömål? Hur följs de?
  4. Vilka krav på organisationen ställer en butikscertifiering?
  5. Är det genomförbart?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se