Hem / Samverka / Uppdrag 108 – Hållbar butik

Uppdrag 108 – Hållbar butik

Kundernas intresse för och förväntningar på hållbarhets- och miljöarbete i handeln har ökat. Det finns en växande efterfrågan på ekologiska och miljömärkta varor och främst inom dagligvaruhandeln har det blivit allt vanligare med butikscertifieringar för t.ex. KRAV eller Svanen som säkerställer att hela verksamheten följer vissa miljöstandarder.

I det här uppdraget får du ta reda på hur butiken/företaget profilerar sitt hållbarhets- och miljöarbete gentemot kunderna.


Yrkeshögskolan (LIA)

Exponering, Hållbarhet, Inköp, Kvalitet och miljö, Kvalitets- och miljömärkning, Marknadsföring, Sortiment

Hållbarhet, Kommunikation, Organisation


  1. Undersök hur butiken/företaget kan kommunicera med sina kunder om att göra hållbara val i butik och i hemmet.

 

  1. Hur påverkar de kunderna att göra hållbara inköp i butiken/företaget?
  2. Hur kan de få kunderna att hantera de inköpta produkterna på ett hållbart sätt?
  3. Hur kan butiken/företaget tjäna på att profilera sig med kvalitets- och miljömärkta produkter?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se