Hem / Samverka / Uppdrag 19 – Prisundersökning

Uppdrag 19 – Prisundersökning

Vid prissättning är det flera saker att ta hänsyn till. Först och främst måste priset täcka butikens/företagets kostnader men prissättningen handlar också om vad kunderna är villiga att betala och även hur konkurrenternas prissättning ser ut. I det här uppdraget kommer du att undersöka prissättningen av likvärdiga produkter hos olika butiker/företag och varför det kan skilja sig åt.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Inköp, Prissättning

Försäljning, Organisation


  1. Välj ut tio produkter i din butik/företag som även säljs hos konkurrenter.
  2. Gör en prisundersökning. Jämför priserna, vilka likheter och skillnader finns?
  1. Om du i undersökningen kommit fram till prisskillnader, vad kan de bero på?
  2. Vad menas med psykologisk prissättning?
  3. Stötte du på psykologisk prissättning i din undersökning?
  4. Vad menas med rosa prissättning?
  5. Stötte du på rosa prissättning i din undersökning?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se