Hem / Samverka / Uppdrag 21 – Varans väg

Uppdrag 21 – Varans väg

Varifrån kommer varorna som säljs i butiken? En inköpare kan påverka miljön genom att använda leverantörer som finns på nära håll och därmed korta ned transporter. Men det är andra faktorer som också styr varifrån varorna köps, exempelvis pris. I det här uppdraget kommer du att följa en varas väg från tillverkare till butiken.


Högstadiet (Prao)

Inköp, Varutransport

Hållbarhet, Organisation


  1. Ta reda på en vara som du kan följa från tillverkare till butik.
  1. Var är varan tillverkad?
  2. Hur har den blivit inköpt?
  3. Hur har varan transporterats till butiken?
  4. Hur kan butiken/företaget minska miljöpåverkan när det gäller transporter?
Dokumentera och presentera ditt arbete om ”Varans väg” på det sätt som du kommit överens med din lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se