Hem / Samverka / Uppdrag 25 – Säljprocessen steg 3: Avslut och efterköpskänsla

Uppdrag 25 – Säljprocessen steg 3: Avslut och efterköpskänsla

I det här uppdraget får du öva på att använda säljprocessen på ett medvetet sätt. En säljprocess är vägen från första kundkontakt till avslut och efterköpskänsla. I det ingår även förberedelser och uppföljning. I säljprocessens tredje och sista steg får du öva på att göra avslut och skapa en positiv efterköpskänsla.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Försäljning, Säljprocessen

Försäljning, Kommunikation


 1. Ta kontakt med minst tio kunder. Ta reda på kundens behov och presentera en lösning för kunden som leder till ett köpbeslut.
 1. Hur kan du ge förslag till lösningar?
 2. Vilka invändningar kan du bemöta?
 3. Hur kan du hitta öppningar till mer- eller kompletteringsförsäljning?
 4. Hur avslutar du säljsamtalet? Leder det till köp?
 5. Vilken eller vilka delar i säljprocessen upplever du dig starkast i?
 6. Vilken eller vilka delar i säljprocessen skulle du vilja/behöva träna lite mer på?
 7. Vad i uppdragen med säljprocessen har du lärt dig som är nytt?
 8. Vad har varit roligast?
 9. Vad har varit svårast?
 10. Hur nöjd är du med din insats i uppdraget?
 11. Vad vill du fördjupa dig mer inom säljprocessen?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se