Hem / Samverka / Uppdrag 26 – Högtider

Uppdrag 26 – Högtider

I det här uppdraget kommer du arbeta med de olika högtider som förekommer i handeln i Sverige och hur din butik arbetar för att nyttja de extra försäljningstillfällena som dessa ger.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Försäljning, Riktad försäljning

Försäljning, Kommunikation


  1. Ta reda på vilka högtider som butiken uppmärksammar och på vilket sätt.
  2. Ta reda på hur de gör och hur försäljningen påverkas.
  3. Utarbeta ett förslag till säljplan för de olika högtiderna.
  1. Finns det högtider som inte uppmärksammas i din butik/företag, varför i så fall?
  2. Hur kan man skapa uppmärksamhet kring en högtid som tidigare inte uppmärksammats?
Dra slutsatser av dina reflektioner och redovisa för din handledare/lärare i den form ni kommit överens om.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se