Hem / Samverka / Uppdrag 39 – Position på marknaden

Uppdrag 39 – Position på marknaden

En viktig del i utvecklingen av affärerna är att ta reda på vilken position man ha eller vill ha på marknaden. I det här uppdraget kommer du att arbeta med hur din butik/företag är positionerad på marknaden och vilka utvecklingsmöjligheter som finns för att stärka positionen ytterligare.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Marknadsföring, Marknadsplanering

Kommunikation, Utveckling


  1. Ta reda på vilka konkurrenter butiken/företaget har och inom vilka områden konkurrensen finns, exempelvis pris, bredd/djup i sortimentet.
  2. Rita ett positioneringsdiagram med två faktorer som du tror har betydelse för kundens val av butik/företag. Placera in din butik/företag bland konkurrenterna.
  3. Sammanfatta ditt resultat av butikens position på marknaden
  1. Hur förklarar du positioneringsdiagrammet? Tips: gör en skiss.
  2. Vilka slutsatser drar du utifrån positioneringsdiagrammet?
  3. Finns det anledning att butiken/företaget tänker om för att hitta en position som är mindre konkurrensutsatt?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se