Hem / Samverka / Uppdrag 4 – Inledning kundmötet

Uppdrag 4 – Inledning kundmötet

I det här uppdraget kommer du att träna på att ge service i mötet med en kund.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Kundservice

Kommunikation, Service


  1. Ta initiativ till första kontakten med kunderna. Förbered dig med ett antal inledningsrepliker som är passande i din butik/företag.
  2. Planera fortsättningen av samtalet. Ställ några frågor som kan ge svar på vad kunden har för behov som du kan hjälpa till med.
  1. I vilka fall kände du att du lämnade den service som kunden förväntade sig?
  2. Lämnade du service utöver vad kunden förväntade sig? I så fall vad?
  3. Hur känns det att arbeta i ett serviceyrke?
Dokumentera och presentera din första kontakt med kunden på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se