Hem / Samverka / Uppdrag 42 – Exponering

Uppdrag 42 – Exponering

Exponering är till för att fånga kundens uppmärksamhet och intresse. Med exponering menas allt som butiken gör för att visa upp sina varor och tjänster. I det här uppdraget får du arbeta med butikens/företagets exponering.


Högstadiet (Prao)

Exponering, Marknadsföring

Försäljning, Kommunikation


  1. Fråga din handledare om du kan få vara med och arbeta med exponering/skyltning i butiken eller i skyltfönster.
  2. Ta reda på om den som arbetar med exponering i butiken använder några speciella fackuttryck.
  1. Vad menas med blickfång, gruppering, planogram och fokuspunkt?
  2. Vilka fler ”nya” exponeringsord kan du hitta?
  3. Vilken typ av exponering var du med och gjorde?
  4. Vilken nytta är tanken att exponeringen ska leda till?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se