Hem / Samverka / Uppdrag 43 – Säkerhet i butik

Uppdrag 43 – Säkerhet i butik

Säkerheten ska alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget kommer du lära dig mer om butikssäkerhet.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Arbetsmiljö och säkerhet, Säkerhet

Hållbarhet, Kommunikation


  1. Ta reda på hur butiken/företaget arbetar med säkerhet i butik.
  2. Ta fram förslag på hur de kan förbättra säkerheten i butiken.

 

  1. Hur bra är de i butiken på att följa det säkerhetstänk som finns i Säker i butik?
  2. Hur kan de i butiken lära sig mer om säkerhet i butik?
  3. Om du har valt att presentera webbutbildningen Säker i butik? Vilka reaktioner fick du? Hur nådde du fram med budskapet?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se