Hem / Samverka / Uppdrag 44 – Säker i butik

Uppdrag 44 – Säker i butik

Säkerheten skall alltid vara i främsta rummet på en arbetsplats. I det här uppdraget får lära dig mer om butikssäkerhet.


Högstadiet (Prao)

Arbetsmiljö och säkerhet, Säkerhet

Hållbarhet


  1. Gå runt i butiken/företaget, vad gör den säker att arbeta i?

 

  1. Genomför webbutbildningen Säker i butik.
  2. Vad fick du veta om butikssäkerhet?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se