Hem / Samverka / Uppdrag 46 – Svinn

Uppdrag 46 – Svinn

En del varor som köps in till butiken hamnar aldrig hos kunderna utan försvinner på vägen. Det kallas svinn. Svinnet kan ha flera orsaker och är därför svårt att upptäcka och förhindra. I det här uppdraget få du arbeta med att kartlägga svinnet i din butik och hur man kan försöka hindra det.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Arbetsmiljö och säkerhet, Säkerhet

Hållbarhet, Kommunikation


  1. Ta reda på vilka typer av svinn som kan förekomma i en butik.
  2. Hur ser butiken/företaget på svinn?
  3. Hur arbetar butiken/företaget för att förhindra svinn?
  1. Vilken betydelse får ett stort svinn på butiken, ledarskapet och samarbetet/kamratskapen?
  2. Finns det fler sätt att förhindra svinn på än de åtgärder som butiken/företaget redan använder sig av?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se