Hem / Samverka / Uppdrag 74 – Kundvarv

Uppdrag 74 – Kundvarv

I det här uppdraget kommer du arbeta med hur butiken organiserar sina produkter för och lära dig mer om hur man bygger ett kundvarv.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Ledarskap och organisation, Organisation

Hållbarhet, Organisation


  1. Ta på dig kundhatten och gör ett besök i butiken. Gå från ingång till utgång via kassan.
  2. Ta reda på varför kundvarvet är organiserat som det är.
  1. Vilka varor är närmast huvudstråket och vilka är lite längre ifrån?
  2. Hur optimerat tycker du att kundvarvet är? Finns det produkter som borde vara någon annanstans än de är? Vad skulle du gjort annorlunda?
  3. Hur skulle man konkret kunna arbeta med kundvarvet för att öka försäljningen?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se