Samverkansstödet

Stöd för studerande och handledare inom handeln

Uppdrag 78 – Hålla möten

Nivå: APL/Lärling

Nivå: LIA

Tema: Ledarskap och organisation

Område: Ledarskap

Kompetens: Hållbarhet, Organisation

Introduktion och Mål

Att hålla möten och informera är viktiga uppgifter i ett ledarskap. I det här uppdraget får du träna på att skapa och genomföra en presentation.

Agera

  1. Planera för att presentera din utbildning du går på för kollegorna vid ett personalmöte. Presentationen ska vara på cirka tio minuter.
  2. Genomför presentationen.

Reflektera

  1. Hur tänkte du när du byggde din presentation, tid, omfattning etc?
  2. Hur kändes det att genomföra presentationen?
  3. Hur togs din presentation emot av åhörarna?
  4. Känner du dig nöjd med din insats?
  5. Vad vill du utveckla i din presentationsteknik?

Lära

Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din handledare/lärare.