Hem / Samverka / Uppdrag 81 – Nyckeltal

Uppdrag 81 – Nyckeltal

I det här uppdraget kommer du fokusera på vad din butik/företaget använder sig av för nyckeltal i det ekonomiska arbetet   och hur de används i butiken/företaget.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Ekonomi, Nyckletal

Organisation, Utveckling


  1. Ta reda på vad nyckeltal är.
  2. Vilka nyckeltal används i butikens/företagets redovisning?
  3. Hur såg nyckeltalen ut förra året och hur har de utvecklats i år?
  1. Vad är det som gör att butiken/företaget valt att fokusera på de nyckeltal man gjort?
  2. Vad tror du att utvecklingen i år mot föregående år beror på?
Dokumentera och presentera butikens/företagets nyckeltal i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se