Hem / Samverka / Uppdrag 84 – Lönsamma produkter

Uppdrag 84 – Lönsamma produkter

För alla butiker/företag är det viktigt att ha så lönsamma produkter som möjligt. Vanligtvis är det en mix av mycket lönsamma produkter och lite mindre lönsamma produkter. I det här uppdraget får du titta på olika produkters lönsamhet.


Gymnasiet (APL/Lärling)

Ekonomi, Lönsamhet

Organisation, Utveckling


  1. Gå igenom sortimentet i butiken och försök bilda dig en uppfattning om vilka fem produkter du tror är mest lönsammas för butiken.
  2. Ta reda på vilka de mest lönsamma produkterna är.
  1. Hade du rätt i dina antaganden om de lönsammaste produkterna?
  2. Kan du se något mönster i var de finns i butiken?
  3. Vad tror du det är som gör just de produkterna mest lönsamma?
Dokumentera och presentera i det format som du kommit överens om med din handledare/lärare.
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se