Hem / Samverka / Uppdrag 96 – Automatisering

Uppdrag 96 – Automatisering

Allt fler moment i handeln automatiseras. I första skedet handlar det om att enkla funktioner och arbetsuppgifter automatiseras, men i takt med att datorerna utvecklar en artificiell intelligens kommer den kunna fylla även mer avancerade funktioner.

I det här uppdraget kommer du ta fram ett förslag på hur butiken/företaget kan automatisera delar av sin verksamhet.


Yrkeshögskolan (LIA)

Automatisering, Digitalisering

Digital kompetens, Initiativ, Kommunikation, Organisation, Utveckling


  1. Fokusera på ett arbetsområde eller en process i företaget och ta fram ett förslag på hur det skulle kunna automatiseras.
  1. Vad skulle företaget kunna tjäna på att automatisera just där?
  2. Hur automatiserat är det här området i andra branscher?
Dokumentera och presentera på det sätt som du kommit överens om med din lärare/handledare.  
Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se