En affärsutvecklares huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara för utveckling av affärsdrivande verksamhet och processer. En affärsutvecklare kan arbeta med att identifiera och ta fram nya produkter eller tjänster men även anpassa de befintliga till efterfrågan som finns på marknaden.

Tävlingen riktar sig till studenter på högskolan eller redan yrkesverksamma under 25 år. Information om hur man kan delta i tävlingen går ut till högskolor vartannat år, inför ett SM.

Man tävlar i par där man arbetar under tre dagar med ett ”case”. Delar av arbetet presenteras med jämna mellanrum. Tävlingsdagarna avslutas med att de tävlande paret ”pitchar” sin idé på en scen inför jury och publik.

Nästa Yrkes SM är 22-24 april 2020 i Helsingborg

Vill du veta mer om tävlingen?

Kontakta therese.forslin@handelsradet.se