Hem / För skolor / Utbildningsmaterial / Mathivation

Mathivation

Handelsrådet har tillsammans med Mathivation på Västsvenska Handelskammaren tagit fram ett lektionsmaterial i programmering. Modulen handlar om ekonomiska modeller där eleverna får titta närmare på handeln och ett skoföretag som ska lansera en ny skomodell. Under lektionen kommer eleverna att få vara rådgivare till skoföretaget och hjälpa dem genomföra olika ekonomiska analyser med hjälp av optimering.

“Vi utmanar, inspirerar och engagerar elever i matematik och programmering genom elevlett lärande” – Mathivation

Är din kommun eller skola partner till Mathivation? Prata gärna med ansvarig projektledare för att boka in detta lektionsupplägg. Är ni inte partner så får lärare gärna nyttja materialet som inspiration till sin undervisningen.

Lektionsupplägg inom optimering med programmering med temat handel

Ladda ned

Lektionsupplägg

Vad är Mathivation?

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik samt programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet.

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se