Hem / Lärande i handeln / Handledarstöd / Avsnitt 2 – Karriär i handeln

Avsnitt 2 – Karriär i handeln

Handeln är en mångfasetterad bransch som sysselsätter mer än en halv miljon människor och utgör en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden.

Handeln är en ungdomsbransch;

  • Ungefär en femtedel av alla sysselsatta i åldrarna 16-24 år arbetar i handeln.
  • Ungefär en fjärdedel av de som är yrkesverksamma på den svenska arbetsmarknaden har haft sitt första jobb i handeln.

I detta avsnitt finns information om olika yrken i handeln och hur någon kan skaffa sig den kompetens som krävs för respektive yrke.

Yrkeskartan – vägar till och inom handeln

Det finns många yrken och många vägar att skaffa rätt kompetens för handeln. Gymnasieskolans ekonomiprogram och handels- och administrationsprogram är vanliga vägar, men inom handeln finns också många internutbildningar som gör att det går att utvecklas inom branschen. För vissa yrken krävs eftergymnasiala studier på yrkeshögskolor, högskolor eller universitet.

Handelsrådet har tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga yrken i handeln. Här finns yrkes- och kompetensbeskrivningar, vilka utbildningar som finns för respektive yrke och intervjuer med personer som jobbar i branschen.

Till yrkeskartan

Handelsbranschen

I alla branscher finns särskilda normer, värderingar och synsätt. Handeln kännetecknas bland annat av ständiga förändringar och detta präglar branschens kultur. Medarbetare i handeln förväntas vara flexibla och kunna ta sig an nya roller och uppgifter. Traditionellt har handeln varit en bransch där det funnits möjligheter att avancera inom företagen. Det har exempelvis inte varit ovanligt att butikssäljare kunnat avancera till butiksledare.

Lär känna varandra

Det är viktigt att du och de studerande som ska vara på er arbetsplats lär känna varandra. Genom att ta reda på de studerandes intressen, mål och behov, kan du möte dem på ett positivt och konstruktivt sätt som gör att de blir motiverad att prestera bättre.
Genom att delta i personalmöten, ta del av företagets policydokument och att du som är handledare visar smarta ”genvägar” att utföra olika typer av uppgifter, kommer den studerande snabbt kunna ta till sig hur det fungerar på just er arbetsplats och hur en karriär där kan se ut.

Sitt gärna ner med den studerande som du är ansvarig för och diskutera vilka av yrkeskartans yrken som finns i ert företag och vad som krävs för att få de jobben.

Läs nästa avsnitt: Avsnitt 3 – Branschkompetenserna

Övriga avsnitt

Se framtida karriärvägar

Yrkeskartan guidar dig

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se