Hem / Resurser / Företagskällan: Butikernas utveckling

Företagskällan: Butikernas utveckling

På Företagskällan har du möjlighet att läsa mer om handelns historia och hur handeln har utvecklats fram till idag. Här finns länkar till artiklar om butikernas utveckling.

Från handelsbod till storföretag
Är stort alltid bättre? Nej, men stora företag och stora butiker är bra för företag och kunder. Det finns två huvudformer av storskalighet. Den ena är att företagen blir större. Den andra är att varje enskild butik blir större.

Konsumtionsrevolutionen: handeln
Dagligvaruhandelns snabba omvandling under 1950- och 1960-talen hängde intimt samman med det ökade välståndet i Sverige. Den svenska handelns förändring präglades i mångt och mycket av innovationer och förnyelse. Självbetjäning och nya sätt att förpacka varorna utgjorde en viktig del av framgångarna.

 


Gymnasiet (APL/Lärling), Högstadiet (Prao), Yrkeshögskolan (LIA)

Affärsidé, Affärsutveckling, Butikens utveckling, Butiksetablering, Förpackningar, Inköp, Marknadsföring

Länk


Länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se