Hem / Resurser / Företagskällan: Marknadsföring

Företagskällan: Marknadsföring

På Företagskällan har du möjlighet att läsa mer om handelns historia och hur handeln har utvecklats fram till idag. Här finns länkar till artiklar om marknadsföring genom historien.

Reklamens utveckling från slutet av 1910-talet till andra världskriget utbrott
I början av 1900-talet fanns få annonsbyråer. Annonserna var enkla i både form och layout. Dessutom innehöll de ofta faktafel och lögner om effekterna hos produkterna som marknadsfördes. Den nya branschens första åtgärd blir därför att bryta ner det som kallas humbugreklam och man lanserar under 1910-talet begreppet ”truth in advertising”, som hade startat i USA.

Könsstereotyper inom reklam
Se ett skolexempel på bipolära motsatsers kraft i reklamen: kvinnligt mot manligt, mjukt mot hårt, ljust vitt mot en mörkt molngrå bakgrund. En bild från en tid innan diskussioner om könsstereotyper tagit fart.

ICA:s varumärkesresa
1972 blev Ica AB huvudägare i inköpscentralerna och bildade koncern. Med Ica-märket kom en hel grafisk manual som gjorde att alla butiker började kommunicera likadant. Det gick ända ner på namnskylten.

ICA-handlaren i huvudrollen
ICAs koncept med handlaren ICA-Stig räknas som ett av världens mest framgångsrika – följ med och läs historien om hur handlaren blev huvudperson i ICAs marknadsföring.

 


Gymnasiet (APL/Lärling), Högstadiet (Prao), Yrkeshögskolan (LIA)

Marknadsföring

Länk


Länkar

Dina framtida karriärvägar – yrkeskartan.se